Uutiset 2007
15.2.2007

Väitös: Tiedonkäsittelytaitoihin erityistä huomiota kouluissa

Outi Kyrö-Ämmälän mukaan koulussa tulisi opettaa tiedonkäsittelytaitoja. Erityisoppilaiden määrä on kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana, joten koulutulokkaiden oppimisen edellytyksiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Kasvatustieteen maisteri Outi Kyrö-Ämmälä tarkastelee väitöskirjassaan 6–8-vuotiaiden koululaisten tiedonkäsittelyn kehittymistä sekä koulujen ja opettajien toimia tiedonkäsittelytaitojen parantamiseksi. Tutkimus nostaa esille tärkeitä asioita mietittäessä erityisryhmiä ja koko ikäluokkaa koskevia laajoja strategisia koulutussuunnittelun linjauksia. 20080204120148.jpg
 

– Tiedonkäsittelytaidot vaikuttavat siihen, kuinka oppilas kerää ja vastaanottaa tietoa, prosessoi sitä sekä tuottaa uutta tietoa. Tiedonkäsittely on moniulotteista ja kokonaisvaltaista ja sen tärkeitä osatekijöitä ovat tarkkaavaisuus, ajattelu ja oman toiminnan suunnittelu. Taitavalle oppijalle taidot ovat itsestään selviä taitoja, mutta osalle oppilaista taitojen omaksuminen on liian suuri haaste, Kyrö-Ämmälä sanoo.

Kyrö-Ämmälän mukaan koulu ja opettaja tarvitsevat resursseja nykyistä yksilöllisempien opetuksellisten ratkaisujen toteuttamiseksi, koska suurissa ryhmissä yksittäisten oppilaiden tarpeet ja edellytykset jäävät huomiotta. Nykyisellään tilanne on johtanut siihen, että erityisoppilaiden määrä kasvaa kasvamistaan. Tällä hetkellä neljäsosa perusopetuksen oppilaista saa erityisopetusta ja paineet kunnissa resurssien kasvattamiseen ovat suuret.

– Oppilaiden erilaisuus tulisi näkyä myös opetusjärjestelyjen ja -sisältöjen erilaisuutena.

Kyrö-Ämmälä kysyykin, voidaanko enää puhua ”erityisestä” opetuksesta vai voidaanko ajatella, että koululla olisi yleisopetuksen puitteissa käytössään keinoja huomioida oppilaiden yksilölliset tarpeet.

– Erityisopetus tulisi nähdä kiinteänä osana perusopetusta, mikä puolestaan edellyttäisi tiivistä yhteistyötä yleis- ja erityisopettajien kesken. Toisaalta nykyinen, ikäluokkiin sidottu ryhmittely rajoittaa opetuksen yksilöllistämistä, kun taas oppilaiden edellytysten mukainen joustava ryhmittely mahdollistaisi tarkoituksenmukaisen sekä oikea-aikaisen ja -kestoisen tuen.

­Oppilaan motivaatio ja pätevyyden tunne lisääntyvät sopivien tehtävien sekä toiminnallisen ja konkreettisen ohjauksen avulla, mikä puolestaan edistää oppimista.

– Taidot käsitellä tietoa ovat edellytys koulussa opetettavien perustietojen ja taitojen oppimiseen.

Kyrö-Ämmälä tutki oppilaita koulun aloitusvaiheessa, ensimmäisen luokan jälkeen ja toisen luokan aikana. Tutkija muodosti alkumittauksessa heikoimmin menestyneistä oppilaista koe- ja vertailuryhmät. Koeryhmän oppilaat osallistuivat tiedonkäsittelytaitojen opetustuokioihin lukuvuoden ajan. Ryhmien tuloksia vertailemalla Kyrö-Ämmälä pyrki löytämään säännönmukaisuuksia oppilaiden taidoissa käsitellä tietoa sekä erilaisissa oppimista tukevissa opetusjärjestelyissä.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Outi Kyrö-Ämmälän akateeminen väitöskirja Opettaja tiedonkäsittelytaitojen kuntouttajana alkuopetuksessa – Mixed methods -tutkimus oppimista tukevista harjoitteista ja opetusjärjestelyistä tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa helmikuun 16. päivänä 2007 klo 12.00, luentosali 19 (Eelin-sali), Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Eija Kärnä-Lin Joensuun yliopistosta ja kustoksena professori Kaarina Määttä Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä:
Kasvatustieteen maisteri Outi Kyrö-Ämmälä (s. 1966) valmistui ylioppilaaksi Ivalon lukiosta 1985. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon hän on suorittanut Lapin yliopistossa 1990 ja erityisopettajan tutkinnon Jyväskylän yliopistossa 1992.

Työurallaan hän on työskennellyt tuntiopettajana Lapin terveydenhuolto-oppilaitoksessa 1989–1992, erityisopettajana ja erityisluokanopettajana Ivalon yläasteella 1992–1998 sekä erityisluokanopettajana Nivavaaran koulussa Rovaniemellä vuodesta 1998 lähtien.

Lisätietoja:
Outi Kyrö-Ämmälä
Puhelin 040 529 3493
Sähköposti outi.kyro-ammala@rovaniemi.fi


Teksti: LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi
Kuva: LaY/Viestintä/Niina Huuskonen
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK