Uutiset 2021
Kuvassa Niina Turtolan puolipotretti ja ympärillä oleviin seiniin heijastettuna sanoja ja merkkejä, eli taiteilija typografisen taiteen keskellä
Kuva: Juha Juvonen

Väitös: Typografian outouttaminen. Taiteellinen tutkimus arjen sanojen muuttamisesta typografiseksi taiteeksi

9.3.2021

TaM Niina Turtola etsii väitöstutkimuksessaan uutta graafisen suunnittelun identiteettiä. Graafiseen suunnitteluun liitetään perinteisesti asiakaslähtöisyys, asiakastyytyväisyys, visuaalisen estetiikan arvioiminen ja typografian näkymättömyys. Turtola haastaa asetelman ja tekee kehittämänsä outouttamisen menetelmän avulla typografista taidetta, nostaen kaiken keskiöön typografisen ilmaisun ja muotoilijan subjektiivisen näkökulman.

Arkeamme ohjaavat ja helpottavat tuhannet visuaaliset merkit, jotka ovat tavanomaisuudessaan meille näkymättömiä. Monet elementit ympärillämme – kuten typografia – jäävät huomaamatta.

Turtola etsii uutta graafisen suunnittelun identiteettiä. Hän esittelee typografiaa taiteena, joka näyttää erehdyttävästi suunnittelulta. Turtolan mukaan vastaanottajat eivät kaipaa kristallinkirkasta viestiä vaan jotain tavanomaisesta poikkeavaa – jopa häiritsevää ja kryptistä. Tutkimuksessaan hän hämärtää tietoisesti rajaa taiteen ja graafisen muotoilun sekä faktan ja fiktion välillä.

Uusi outouttamisen menetelmä

Viktor Šklovskin outouttamisen teorian mukaan ihmisiä voi muistuttaa tuttuudesta ja arkisten yksityiskohtien olemassaolosta. Outouttaminen on synonyymi taiteelle, ja sen kautta kyseenalaistetaan nimenomaan arkinen, jota ei enää koeta eikä nähdä. Taide tuo arkisen näkyväksi, vaatien katsojalta työskentelyä ja voimakkaampaa läsnäoloa.

– Kehittämäni typografisen outouttamisen menetelmä tekee arjen sanat ja merkit näkyviksi. Sanat irrotetaan niiden tavanomaisista viitekehyksistä ja tuodaan A4-arkille, jolloin sanat ja typografia muuntuvat taiteeksi, kuvailee Turtola.

Perinteisesti typografia toimii sisällön ja viestin välittäjänä, ollen samalla itse näkymätön osa kokonaisuutta. Typografia ei tällöin ole itseisarvo vaan väline johonkin muuhun.

Sen sijaan typografisen outoutuksen läpikäyneet teokset pyrkivät hämmentämään katsojaansa ja vaikeuttamaan ymmärtämistä. Ne vastustavat ymmärretyksi tulemista. Turtola havainnollistaa tämän aineistona toimivien 24 typografisen teoksen avulla.

Kiasma_Niina_Turtola.jpg
Kuva: Turtola hymyilee kertoessaan yksityisnäyttelystään Nykytaiteen museossa Kiasmassa Helsingissä 13.5.2016 klo 15:19. Hän ei kertonut näyttelystä kenellekään eikä myöskään pyytänyt siihen lupaa. "En tiedä mitä teoksille tapahtui tämän jälkeen, ehkä ne voisi nyt etsintäkuuluttaa?"

Karnevalismin avulla uuteen luovuuteen

Usein suunnittelijalta vaaditaan kolmannen osapuolen asiakaspalvelua, jolloin hänen oma äänensä hautautuu muiden alle. Karnevalismin avulla suunnittelija voi kuitenkin tavoittaa epävirallisen ja poikkeavan näkökulman. Karnevalismi tulee teoksiin muotoilijan oman nykyhetken kokemuksesta, viestien luovaa ja radikaalia kekseliäisyyttä.

– Tutkimukseni kautta oma ajatteluni muuttui taiteellisemmaksi, teoreettisemmaksi ja omaehtoisemmaksi. Outouttaminen ja karnevalismi kehittävät luovaa ajattelua ja opettavat lähestymään käytäntöä ja materiaalia teoreettisesti. En seuraa asiakastoimeksiantoa, vaan omaa luovuuttani, Turtola kertoo.

Hän painottaa, että graafinen suunnittelu on teoreettista, tutkimuksellista ja taiteellista. Luovuus vaatii ajattelua ja työtä, sitoutumista ja aikaa. Luovuutta oppii ainoastaan tekemällä ja ajattelemalla.

Turtolan tutkimus kääntää perinteisen asiakaslähtöisen ja teknisteknologisen graafisen alan ylösalaisin. Perinteinen asiakkaan kertoma esteettinen mielipide sivuutetaan tarpeettomana. Uudessa asetelmassa katsominen tarkoittaa itsensä projisoimisesta, ei sitä, että visuaalisuudesta tulisi ’pitää’. Muoto pitää vaikeuttaa niin, että siitä tulee näkyvä.

Tietoa väitöksestä

TaM Niina Turtolan väitöstutkimus “Typografian outouttaminen. Taiteellinen tutkimus arjen sanojen muuttamisesta typografiseksi taiteeksi” tarkastetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan suostumuksella Castrén-salissa perjantaina 19. maaliskuuta 2021 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori, vararehtori Jaana Erkkilä-Hill Taideyliopistosta ja kustoksena professori (emerita) Kaarina Määttä Lapin yliopistosta.

Väitöstä voi seurata etänä verkossa: https://connect.eoppimispalvelut.fi/vaitos

Tietoa väittelijästä

Niina Turtola, Femme Futuriste, on graafinen muotoilija, nykytaiteilija ja jatkotutkija. Turtola on omistautunut graafisen muotoilun ja luovuuden tutkimuksen kehittämiseen. Hän näkee graafisen suunnittelun taiteellisena tutkimuksena, joka tuo esiin tavanomaisen maailman omituisuudet – joita emme näe – niiden tavallisuudesta johtuen.

Turtolan teoksista voi ”rivien välissä” lukea viestin: maailman visuaalisuuteen tulisi panostaa ja graafikolle antaa autonomisuus – varsinkin kun on kyseessä jokin merkittävä teos. Muutoin tuloksena voi syntyä artefaktin sijasta visuaalista saastetta.

Lisätietoa

Niina Turtola
niina.turtola(at)gmail.com

Tietoa julkaisusta

Niina Turtola: Typografian outouttaminen. Taiteellinen tutkimus arjen sanojen muuttamisesta typografiseksi taiteeksi. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 304. ISBN 978-952-337-253-5, ISSN 1796-6310. University of Lapland, Rovaniemi 2021.

Pysyvä linkki sähköiseen julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-253-5