Väitökset 2010

Väitös: Uusia eväitä kuntoutuksen kehittämiseksi

29.9.2010

Yhteiskuntatieteiden maisteri, järjestöneuvos Seppo Matinveden tutkimuksen mukaan kuntoutus ei tuota toivottua tulosta Suomessa ja kansainvälisesti.

Tutkimuksen mukaan kuntoutus aloitetaan liian myöhään, hoito katkeilee tai se muodostuu kokoelmaksi irrallisia toimenpiteitä. Maailman Terveysjärjestö (WHO) tarjoaa kuntoutuksen ongelmien ratkaisuksi toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälistä luokitusta (ICF). Myös tätä luokitusta voidaan pitää Matinveden mukaan puutteellisena.

– Luokituksesta puuttuvat yksilötekijät, jotka on kuitenkin eettisten ohjeiden mukaan otettava huomioon käytännön kuntoutustyössä. Puutteistaan huolimatta ICF-luokitus luokitus tarjoaa mahdollisuuksia kuntoutusprosessin teorian kehittämiselle, Matinvesi toteaa.

ICF:ssä laajennetaan yksilökäsitettä biopsyykkisestä biopsykososiaaliseksi ja itse luokituksessa on mukana myös ihmisen kyky määrittää itsensä. Luokitus laajentaa myös aikakäsitettä ottamalla huomioon ajan syklisyyden.

– Kehittelemääni kuntoutuksen prosessia voidaan tarkastella sen aikaansaamina muutoksina potilaassa, toimenpiteiden sarjana, joita kuntoutuksen aikana tehdään, tai tarkastelun kohteeksi voidaan ottaa myös itse prosessi.

Matinveden mukaan kuntoutuksen toimiva eteneminen edellyttää entistä enemmän eri osapuolten välistä informaatiota ja kommunikaatiota. Kuntoutukseen liittyvä talous puolestaan jakautuu esteettömyys-, apuväline- ja toimeentuloprosesseihin.

– Kuntoutuksen prosessi käy lävitse neljä vaihetta: aloitus, suunnittelu, toimeenpano ja päättyminen. Kun huomio kiinnitetään siihen, mitä prosessille tehdään, havaitaan prosessissa olevan seitsemän vaihetta: kuntoutusaloite, kuntoutustutkimus, kuntoutussuunnitelma, kuntoutuspäätös, toimenpiteiden varaaminen, toimenpiteiden tekeminen ja seuranta, Matinvesi listaa.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Yhteiskuntatieteiden maisteri Seppo Matinveden väitöskirja Prosessin ja ajoittamisen ongelmasta kuntoutuksessa ICF:N tulkintaa kuntoutujille tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 1. lokakuuta 2010 klo 12.00, ls 2, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Juhani Laurinkari Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena toimii professori Petri Kinnunen Lapin yliopisto

Taustatietoja väittelijästä:
Järjestöneuvos Seppo Matinvesi on valmistunut ylioppilaaksi Käpylän Yhteiskoulusta 1964. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon hän on suorittanut Tampereen yliopistossa 1968.

Työurallaan Matinvesi on toiminut Kuntoutussäätiön koulutuspäällikkönä 1976–1987, Kuuloliitto ry:n (Kuulonhuoltoliitto ry) toiminnanjohtajana 1988–2000 ja IFHOH maailmankongressin pääsihteerinä 2000–2004.

Lisätietoja:
Seppo Matinvesi
Puhelin 040 545 4703
seppomatinvesi@gmail.com