Väitökset 2010

Väitös: Valokuvaus vapautti neidit

5.5.2010

Yhteiskuntatieteiden maisteri Mervi Auttin väitöstutkimuksen mukaan valokuvaajan ammatti ja neitikulttuuri avasivat naisille uusia mahdollisuuksia riippumattomuuteen ja itsenäisyyteen 1900-luvun alussa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Mervi Autti tarkastelee monitieteisessä väitöstutkimuksessaan nuorten naisten elämää pohjoisessa keskuksessa 1900-luvun alussa rovaniemeläisten valokuvaajasisarusten Lyyli ja Hanna Auttin valokuvien kautta. Hän pohtii, minkälaisen kuvan valokuvat antavat neitien elämästä ja miten valokuvien kautta voidaan tulkita menneisyyttä. Väitöskirja sekä tutkimuksen taiteelliset osuudet – Auttin neidit -valokuvanäyttely ja Auttin neidit ikkunalla -dokumenttielokuva – tuovat esiin tuon ajan kulttuurista naiskuvaa. Tutkimus avaa porvarisluokkaan kuuluneiden nuorten naisten elämää ja toiminnan tiloja.

Mervi Autti löysi menneisyydessä eläneistä sukulaisnaisistaan neitiyden, jota hän nimittää neitikulttuuriksi kaikkine mahdollisuuksineen mutta myös siihen kohdistuvine vastustuksineen.

– Käsite neitikulttuuri purkaa naimattomiin naisiin kohdistunutta halveksuntaa ja epäluuloa: neitikulttuuri antoi naisille uudenlaisia mahdollisuuksia riippumattomuuteen, itsemääräämisoikeuteen ja liikkumiseen. Valokuvaajan ja valokuvaamoapulaisen työ oli yksi 1900-luvun alun naisammateista. Esimerkiksi Rovaniemellä alalla työskenteli pääasiassa naisia, ja tuolloin muutoksessa ollut paikkakunta, joka ei ollut oikein kylä eikä kaupunkikaan, antoi naimattomille sisaruksille, Lyyli ja Hanna Auttille, tilaa monien epäsovinnaisten valokuvien ottamiseen. Kuvista välittyy ilo ja hauskanpito, Mervi Autti sanoo.

Auttin mukaan sekä naimattomuuteen että valokuvaajana toimimiseen liittyi 1900-luvun alussa moniulotteinen vapauden käsite – vapaus tosin oli monin tavoin rajattua ja säädeltyä.

– Neitikulttuurissa elävät olivat välitilassa, joka mahdollisti uusia toiminnan tiloja ja myös vastarintaa. Auttin neidit olivatkin omalla tavallaan niin kutsuttuja uusia naisia. Samoin heidän valokuvansa purkavat pohjoiseen yleisesti liitettyä perifeerisyyttä ja takapajuisuutta.

Tutkimuksen lähtökohtina ovat kulttuurihistoria, mikrohistoriallinen näkökulma sekä feministinen lukutapa. Historiallisen tiedon lisäksi tutkimus tuottaa uutta näkemystä kulttuurihistorian menetelmistä: taiteen ja tieteen väliin sijoittuvassa tutkimuksessa menneisyys nähdään nimenomaan visuaalisena.

– Menneestä kertovan valokuvan rooli tutkimuksessa on yleensä lähinnä kuvittaa tutkimusaihetta. Omassa tutkimuksessani Auttin sisarusten ottamat ja heistä otetut valokuvat ovat keskeistä aineistoa ja tulkinnan lähteitä. Parhaimmillaan taiteen- ja tieteenvälisyys mahdollistaakin uusia avauksia niin kirjoittamiseen kuin kuvalliseen näkemiseen, Autti arvioi.

Tutkimuksen toinen taiteellinen osuus, Auttin neidit -valokuvanäyttely oli ensimmäisen kerran esillä kesällä 2002 Lapin maakuntamuseossa Rovaniemen Arktikumissa. Mervi Autti teki näyttelyn yhteistyössä Lapin maakuntamuseon kanssa, ja se oli Arktikumin 10-vuotisjuhlanäyttely. Toinen taiteellinen osuus, Auttin neidit ikkunalla -dokumenttielokuva sai ensi-iltansa Sodankylän elokuvafestivaaleilla 2006. Elokuva on esitetty kaksi kertaa TV2:n Dokumenttiprojektissa, jolloin se sai noin 220 000 katsojaa. Elokuvaa on esitetty myös lukuisilla elokuvafestivaaleilla.

Mervi Auttin väitöskirjan on julkaissut Kustannusosakeyhtiö Musta Taide, ja tutkimus ilmestyy
Suomen valokuvataiteen museon julkaisusarjassa Kuvista sanoin.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Yhteiskuntatieteiden maisteri Mervi Auttin väitöskirja Etsimessä neitikulttuuri. 1900-luvun alun valokuvaajanaisia Rovaniemellä tarkastetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa lauantaina 8. toukokuuta 2010 klo 12 Esko ja Asko -salissa (F-siipi, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on dosentti Tutta Palin ja kustoksena professori Marja Tuominen.

Työn taiteelliset osuudet ovat nähtävissä lauantaina 8.5.2010 Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa: Auttin neidit ikkunalla -dokumenttielokuva klo 11.00 alkaen Esko ja Asko -salissa sekä Auttin neidit -valokuvanäyttelyn taltiointi F-talon ala-aulassa.

Taustatietoja väittelijästä:
Mervi Autti (s. 1955 Rovaniemellä) valmistui ylioppilaaksi rovaniemeläisestä Korkalovaaran yhteiskoulusta 1974. Hän valmistui valokuvaajaksi Lahden taideteollisesta oppilaitoksesta 1977 ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi (suuntautumisvaihtoehto sosiaaliantropologia) Tampereen yliopistosta 1996.

Mervi Autti on työskennellyt pitkään valokuvaajana ja valokuvauksen opettajana erikoistuen teatterivalokuvaukseen. Hän toimii myös valokuvataiteilijana. Vuodesta 2004 lähtien Autti on toiminut naistutkimuksen assistenttina Lapin yliopistossa.

Lisätietoja:
Mervi Autti, p. 040 484 4103, 040 524 6744, mervi.autti(at)ulapland.fi
Väitöskirjaan liittyviä lehdistökuvat: http://www.hdpfilms.com/press/
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960 (lehdistökappaleet), p. 040 740 2237 (valokuva)

Julkaisun tiedot:
Mervi Autti: Etsimessä neitikulttuuri. 1900-luvun alun valokuvaajanaisia Rovaniemellä. Helsinki: Musta taide 2010. ISBN 978-952-5818-12-3. | Kuvista sanoin 8. Suomen valokuvataiteen museon julkaisuja 29. ISSN 1239-6141 | Acta Universitatis Lapponiensis 178. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Hyvin varustetut kirjakaupat (Rovaniemellä Suomalainen kirjakauppa) sekä Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/SV