Väitökset 2008
 

Väitös: Vastuu terroriteoista ulottuu yhä laajemmalle

14.5.2008

Oikeustieteen kandidaatti, valtiotieteen maisteri Marja Lehdon väitöskirjassa tarkastellaan terrorisminvastaisen kansainvälisen sääntelyn muutoksia. Väitöskirja on aiheeltaan ajankohtainen ja haastava.

Marja Lehdon Kansainvälinen vastuu terroriteoista - siirtymä kohti välillisempiä vastuun muotoja -väitöskirjassa tarkastellaan terrorismirikoksia koskevaa kansainvälistä sääntelyä ja siihen kohdistuneita muutoksia viimeisten 10–15 vuoden aikana. Väitöskirja osuu kansainvälisen ja kansallisen oikeuden sekä toisaalta kansainvälisen rikosoikeuden ja voimankäyttöä koskevan kansainvälisen oikeuden leikkauskohtaan, jota on kansainvälisestikin tutkittu melko vähän. 

Väitöskirjassa tarkastellaan kansainvälisissä terrorisminvastaisissa toimissa tapahtuneita muutoksia: huomion siirtymistä varsinaisista terroriteoista terrorismin tukimuotoihin ja niitä koskeviin ennaltaehkäiseviin toimiin.

– Kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat kriminalisoinnit eivät kohdistu enää yksinomaan varsinaisiin terroritekoihin, vaan myös niiden suunnitteluun, valmisteluun ja rahoitukseen, Marja Lehto sanoo.

YK:n turvallisuusneuvosto on noussut keskeiseksi toimijaksi kansainvälisessä terrorisminvastaisessa yhteistyössä. YK on ottanut terrorisminvastaisten pakotteiden myötä käyttöön uuden henkilökohtaisen kansainvälisen vastuun muodon, jota sovelletaan laajasti terroristijärjestöjä lähellä oleviin tahoihin.

– Vastuun laajentaminen yhä etäisempiin henkilöryhmiin ja tekomuotoihin on kansainvälisessä rikosoikeudessa saanut oikeutuksensa kaikkein vakavimpien rikosten järjestelmällisestä ja laajamittaisesta luonteesta, jonka vuoksi ne poikkeavat yksilörikoksista. Kehitys heijastaa sitä, että käsitys kansainvälisestä terrorismista turvallisuusuhkana on muuttunut.

Myös valtioiden yleinen velvoite estää ja torjua terroritekojen valmistelua alueellaan on saanut uutta sisältöä ja täsmentynyt uusien velvoitteiden ja niiden toimeenpanon kansainvälisen valvonnan kautta.

– Kehitys sisältää ristiriitaisia elementtejä: samalla, kun näkemykset terrorismin määritelmästä kansainvälisenä rikoksena ovat lähentyneet toisiaan, terrorisminvastaiset toimet kohdistuvat yhä välillisempiin ja väljemmin määriteltyihin tekomuotoihin.

– Kun sanktioidaan yhä etäisempiä terrorismin tukimuotoja, siirrytään samalla alueille, joilla rajanveto lailliseen toimintaan käy entistä vaikeammaksi. Ennaltaehkäisy on perusteltua, mutta samalla yksilöihin kohdistuvien toimien erityiset oikeusturvavaatimukset tulee ottaa huomioon.

Väitöskirjassa käsitellään myös valtion vastuun uusia tulkintoja syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen. Pohdinnan taustalla on tärkeä käsitteellinen ja periaatteellinen kysymys rikosoikeudellisen ja voimankäyttöoikeudellisen lähestymistavan suhteesta terrorisminvastaisissa toimissa.

– Viime aikoina on paljon keskusteltu siitä, tulisiko terrorismi käsitteellistää poliittiseksi rikollisuudeksi, joka on rinnastettavissa kaikkein vakavimpiin kansainvälisiin rikoksiin vai yksityistyneeksi sodankäynniksi, johon on asianmukaista vastata voimatoimin. Tutkimukseni lähtökohtana on ollut rikosoikeudellisen lähestymistavan puolustus, Lehto sanoo 

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Oikeustieteen kandidaatti, valtiotieteen maisteri Marja Lehdon väitöskirja International Responsibility for Terrorist Acts – A Shift Towards More Indirect Forms of Responsibility tarkastetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa perjantaina 16. toukokuuta 2008 klo 12.00. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Ove Bring Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta ja kustoksena professori Kari Hakapää Lapin yliopistosta.  

Taustatietoja väittelijästä:
Marja Lehto (s. 20.3.1959 Vilppulassa) on valmistunut Helsingin yliopistosta oikeustieteiden kandidaatiksi 1984 ja valtiotieteiden maisteriksi 1990. Hän on tehnyt pitkän työuran ulkoasiainhallinnon palveluksessa mm. Pariisin suurlähetystössä ja New Yorkin pysyvässä YK-edustustossa. Lehto on toiminut vuodesta 2000 lähtien ulkoasiainministeriön kansainvälisen oikeuden yksikön päällikkönä.

Lehto on toiminut useissa kansainvälisissä luottamustehtävissä, mm. Euroopan neuvoston terrorismiasiantuntijoiden komitean puheenjohtajana 2006–2007. Hän on julkaissut useita artikkeleita kansainvälisen oikeuden koti- ja ulkomaisissa julkaisuissa.

Lisätietoja:
Marja Lehto, puhelin 09 160 55 726
Sähköposti,
etunimi.sukunimi@formin.fi

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK