Väitökset 2017
 
Aikio Samuli

Väitös: Viisi näkökulmaa valtaan

13.12.2017

YTM Samuli Aikion väitöskirjassa pohditaan, millaisia valtakäsityksiä sosiaalityön taustalta löytyy ja miten valtaa käytetään sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisissä kohtaamisissa.

Aikion mukaan suomalaisessa sosiaalityössä on tutkittu ja vertailtu valtaa eri näkökulmista verrattain vähän, vaikka muiden tieteenalojen parissa kehitettyjä valtateorioita ja -näkemyksiä on runsaasti tarjolla. Aikio arvioi, että Michel Foucault’n metodologiset ohjeet ja varoitukset vallasta, sekä Foucault’n valtakäsityksen vakiintuminen valtavirraksi ovat vähentäneet merkittävästi tutkijoiden kiinnostusta ja samalla halua tarkastella valtaa eri näkemysten valossa.

– Tutkimukseni on ensimmäinen yritys Suomessa tarkastella ja vertailla kootusti ja jäsennetysti sosiaalityöntekijän vallan käyttöä ja sosiaalityön taustalla olevia käsityksiä vallasta viidestä eri näkökulmasta, Aikio toteaa.

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kohtaamista ja suhdetta hahmotellaan seitsemän aiheen: vallan perustan ja luonteen, intressien, tiedon, toimijan, prosessin ja sosiaalityön tehtävän avulla. Tutkimus osoittaa valtaotteiden suositusten seitsemään teemaan vaikuttavan merkittävästi siihen, miten sosiaalityöntekijä ajattelee ja toimii asiakkaan kanssa.

– Olen havainnollistanut ja pohtinut vallan eri puolia esimerkkien avulla, joiden valitsemisessa ja muotoilemisessa olen hyödyntänyt paitsi tutkimuskirjallisuutta myös omaa, työkokemuksiin perustuvaa esiymmärrystäni sosiaalityöstä. Ratkaisun tarkoituksena on paitsi valtaotteiden käsitteellisten, arjesta irrotettujen ainesten elävöittäminen, myös niiden liittäminen sosiaalityön konkreettiseen todellisuuteen, Aikio kertoo.

Väitöskirja jatkaa ja laajentaa Jari Heinosen ja Mikko Mäntysaaren aloittamaa valtatutkimusta sosiaalityössä. Samalla tutkimus jatkaa ja laventaa myös Valta Suomessa -tutkimusohjelman pyrkimystä käsitellä valtaa moniulotteisesti eri näkökulmista. Aikion mukaan väitöstutkimus poikkeaa kuitenkin tutkimusohjelmasta, koska se käsittelee erityisesti sosiaalityöntekijän vallan käyttöä ja sen taustalla piileviä olettamuksia vallasta.

Valtaotteet tarjoavat välineitä myös yhteiskunnallista valtaa ylläpitävien, muuttavien, keskittävien ja purkavien mekanismien ja tekijöiden ymmärtämiseen. Aikion mukaan marxilaisen teoreetikon Antonio Gramscin käsitys vallasta on hyvä esimerkki tästä.

– Ihmisten mielipiteitä, uskomuksia ja asenteita SOTE-uudistusta kohtaan yritetään tiedotusvälineissä muokata myönteisempään suuntaan esimerkiksi puhumalla uudistuksen kustannustehokkuudesta ja yleishyödyttävyydestä itsestään selvänä järkiasiana, vaikka väitettä ei pystytä välttämättä perustelemaan rationaalisesti, Aikio toteaa.

Valtaotteiden sovellettavuus sosiaalityöhön paranee tarkasteltaessa niitä asiakastyön eri puoliin pureutuvina painotuksina. Sosiaalityöntekijä voi käsitteellisiä välineitä valitessaan ja käyttäessään pohtia esimerkiksi sitä, mitä puolia tilanteesta hän kulloinkin pitää ongelmallisena ja tärkeänä, mitä piirteitä itsessään ja asiakkaassa toimijana hän korostaa ja mitä sosiaalityön tehtävien puolia hän toiminnallaan tähdentää.

Valtaotteiden työkaluina ymmärtäminen lisää sosiaalityöntekijän mahdollisuuksia ajatella ja toimia eri tavoin eri tilanteissa. Ajattelun ilmavuus ja moniulotteisuus ovat sitä tärkeämpiä, mitä vaikeampia, nopeammin muuttuvia ja monimutkaisempia ongelmia hän työssään kohtaa.

Väitöstilaisuus

YTM Samuli Aikion väitöskirja ”Viisi näkökulmaa valtaan: sosiaalityön taustalla olevien valtakäsitysten teoreettista pohdintaa” tarkastetaan Lapin yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa lauantaina 16.12.2017 klo 12, luentosalissa LS3. Vastaväittäjänä toimii professori Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Petri Kinnunen Lapin yliopistosta. Väitöksen jälkeen kahvitarjoilu ravintola Fellissä. Tervetuloa!

Tietoja väittelijästä

Samuli Aikio (syntynyt 1965 Oulussa) valmistui ylioppilaaksi Toppilan lukiossa 1984 ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2007 pääaineenaan sosiologia. Hän valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2015 pääaineenaan sosiaalityö. Hän on työskennellyt sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa, kasvatus- ja perheneuvonnassa ja perheasioiden sovittelijana. Hän työskentelee tällä hetkellä aikuis- ja vammaissosiaalityön sosiaalityöntekijänä.

Lisätietoja:

Samuli Aikio
laikio@windowslive.com

Väitöskirjan myynti: Verkkokauppa Juvenes. Lisätiedot ja lehdistökappaleet: Lapland University Press, puhelin: 040 821 4242, sähköposti: julkaisu (at) ulapland.fi

Väitöskirjan julkaisutiedot

Samuli Aikio: Viisi näkökulmaa valtaan. Sosiaalityön taustalla olevien valtakäsitysten teoreettista pohdintaa, Acta Universitatis Lapponiensis 356. ISBN 978-952-337-017-3. ISSN 0788-7604 Verkkoversio (pdf) Acta Universitatis Lapponiensis 223, ISBN 978-952-337-018-0- ISSN 1796-6310.

LaY/Viestintä/J-EK