Väitökset 2013

Väitös: Yhteistyö ja tavoitteellisuus auttavat työhyvinvoinnin kehittämisessä

12.3.2013

Työhyvinvoinnin kehittämiselle on varattava aikaa, ja tulevaisuutta on visioitava yhteistyössä koko työyhteisön ja myös asiakkaiden kanssa. Työhyvinvoinnin kehittäminen edellyttää johtajilta innostavaa otetta, ja yhteisöä on motivoitava prosessin aikana todellisilla teoilla ja seuraamalla tavoitteiden toteutumista.

Arja Jääskeläisen työhyvinvointia käsittelevä väitöskirja esittelee mallin työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Malli kannustaa työyhteisöä avoimeen keskusteluun, mikä puolestaan vahvistaa yhteistyötä, yhteishenkeä ja oppimista työyhteisössä.

Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on vahvistaa työntekijän henkilökohtaista hyvinvointia ja parantaa työn tuottavuutta sekä asiakastyytyväisyyttä. Mallissa työhyvinvointia edistetään työn kehittämisen kautta, sillä hyvinvointikokemus syntyy työn hallinnan ja mielekkyyden myötä.

Työhyvinvoinnin kehittämiselle tulee varata riittävästi aikaa kiireisestä arjesta huolimatta. Työyhteisöt tekevät yhdessä suunnitelmia ja toteuttavat niitä. Kaikille jäsenille on annettava mahdollisuus osallistua, sillä se lisää sitoutumista.

– Useimmissa toimintatutkimuksessa mukana olleissa työyhteisöissä koettiin, että yhteishenki parani ja yhteistyötä oli helpompi tehdä kehittämisprosessien aikana. Työyhteisöillä oli mahdollisuus oppia yhdessä, Arja Jääskeläinen kertoo.

Esimiehillä on vastuu kehittämistoiminnan aloituksesta ja ylläpitämisestä. Heillä tulisi olla tahtoa ja taitoa kuulla koko työyhteisöä ja ohjata keskustelua. Innostava aloitus kannustaa jatkamaan kehittämistoimintaa pitkäjänteisesti.

Kehittämismallissa innostava aloitusmenetelmä on tulevaisuusdialogi. Siinä visioidaan yhdessä hyvää tulevaisuutta, mikä luo toivoa ja antaa työyhteisön jäsenille mahdollisuuden tulla kuulluiksi. Tulevaisuusdialogissa määritellään myös teot, jolloin tulevaisuus ei jää vain kaukaiseksi, epätodelliseksi unelmaksi.

Innostus kehittämiseen säilyy, kun tavoitteita ja aikaan saatuja muutoksia tarkastellaan säännöllisesti. Kehitystä tarkastellaan seurantapalavereissa.

– Yhteisöissä yhteisiä keskusteluja pidettiin kehittämisprosessien parhaimpana antina. Keskustelut eivät kuitenkaan yksin riitä pitämään yllä kehittämisintoa. Tarvitaan todellisia muutoksia, niiden yhteistä tarkastelua ja niistä oppimista, Jääskeläinen toteaa.

Asiakkaiden ottaminen mukaan kehitystyöhön auttaa pitämään mielessä työn perustehtävän. Se myös auttaa parantamaan asiakastyytyväisyyttä.

Väitöstutkimus toteutettiin vanhus- ja vammaispalveluissa, missä työvoiman tarve on suuri. Työhyvinvointia kehittämällä voidaan parantaa hoitotyön kiinnostavuutta ja taata ikä-ihmisille laadukkaat palvelut.


Tietoja väitöstilaisuudesta:
Arja Jääskeläisen väitöskirja Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen osallistavilla menetelmillä. Toimintatutkimus työhyvinvoinnin kehittämisprosesseista vanhus- ja vammaispalveluja tuottavissa työyhteisöissä Sallassa tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa lauantaina 16. maaliskuuta klo 12 alkaen luentosalissa 2 (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä on tutkimusprofessori Tom Arnkil Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja kustoksena professori Kaarina Määttä Lapin yliopistolta.

Taustatietoja väittelijästä:
Arja Jääskeläinen (s. 1954 Oulujoella) kirjoitti ylioppilaaksi Kemin yhteiskoulusta vuonna 1973. Hän valmistui sairaanhoitajaksi Oulun sairaanhoito-oppilaitoksesta vuonna 1976, terveydenhoitajaksi Lapin sairaanhoito-oppilaitoksesta vuonna 1984 ja kasvatustieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2006.

Arja Jääskeläinen työskenteli terveydenhoitajana Rovaniemellä vuosina 1982–2005, ja vuodesta 2005 alkaen hän on ollut hoitotyön lehtorina Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Jääskeläinen on osallistunut Varhaisen puuttumisen ja verkostotyön kehittämishankkeeseen vuosina 2004–2006 ja Hyvinvointivalmennushankkeeseen vuosina 2008–2011.

Lisätietoja:
Tutkija Arja Jääskeläinen, puh. 040 552 1354, arjajaaskelainen (at) gmail.com. Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, puh. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi. Valokuvia tutkijasta voi pyytää yliopiston viestintäpalveluista, irma.varrio (at) ulapland.fi.

Julkaisun tiedot:
Arja Jääskeläinen: Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen osallistavilla menetelmillä. Toimintatutkimus työhyvinvoinnin kehittämisprosesseista vanhus- ja vammaispalveluja tuottavissa työyhteisöissä Sallassa. Acta Universitatis Lapponiensis 252. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2013. ISBN 978-952-484-622-6, ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), puh. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lup.


LaY/viestintä/JW