Uutiset 2006

Väkivallan tutkimuksen ja käytännön työn kohtaaminen

14.11.2006

Lapin yliopistolla alkoi tänään kaksipäivänen seminaari, jossa käsitellään väkivallan tutkimuksen ja käytännön työn kohtaamista.

Kaksipäiväisen seminaarin tavoitteena on mahdollistaa vuoropuhelu tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välille. Seminaarissa pohditaan tutkimuksen antia käytännöille viiden teeman avulla. Teemat ovat väkivalta ja väkivallan tekijät, lapset ja vanhempien väkivalta, väkivallan nimeäminen ja interventio, oikeuttavat puhetavat ja niiden rikkominen sekä väkivallan ilmiöt ja käytännöt.

Tiistaina 14.11.2006 seminaarissa on puhuttu mm. sukupuolistuneen väkivallan tutkimuksesta, miehestä väkivallan tekijänä, naiseudesta ja väkivallasta sekä väkivaltaista lapsuutta koskevasta tiedosta. Päivän alustajia ovat olleet ylitarkastaja Helena Ewalds, professori Suvi Ronkainen, tutkija Terhi Partanen, psykiatri, perheterapeutti Hannu Säävälä, tutkija Emmi Lattu, psykiatri, psykoterapeutti Leena Väisänen, professori Hannele Forsberg ja kehittämispäällikkö Mikko Oranen.

Keskiviikkona 15.11.2006 seminaarissa pohditaan klo 9.00 alkaen mm. kuinka sukupuoli huomioidaan käytännön työssä, koulua ja väkivaltaa, väkivaltatyön ristiriitoja sekä väkivallan kehityspiirteitä. Päivän alustajia ovat kehittämispäällikkö Auli Ojuri, professori Leo Nyqvist, perusturvajohtaja Hannu Kallunki, lehtori Vappu Sunnari, yliassistentti Suvi Keskinen, erikoistutkija Reino Siren ja tutkija Tanja Noponen. Päivän päättää paneelikeskustelu.  

Seminaarin järjestävät Oulun ja Lapin lääninhallituksien sosiaali- ja terveysosastot, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lapin ja Oulun yliopisto. 

Seminaarin puheet ja ohjelma löytyvät osoitteesta: www.ulapland.fi/vakivaltaseminaari esityksiä ja abstrakteja otsikon alta.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Merja Laitinen
Puhelin 040 509 2153
Suunnittelija Pirjo Lehmuskoski
Puhelin 040 505 4802

LaY/Viestintä/OT