Uutiset 2007
19.12.2007

Vanhusten elämänlaatu Euroopassa

Uusi englanninkielinen teos valottaa vanhustenhoidon malleja, joilla pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten elämänlaatua voitaisiin parantaa.

Monikansallisessa ja monitieteisessä Care Keys -tutkimushankkeessa (2003–2006) tutkittiin pitkäaikaisessa koti- ja laitoshoidossa olevien vanhusten elämänlaatua sekä hoidon ja palvelun yhtyettä elämänlaatuun Suomessa, Virossa, Saksassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Hankkeen koordinaattorin, Lapin yliopiston sosiaaligerontologian ja sosiaalityön professori Marja Vaaraman mukaan elämänlaatua tarkasteltiin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä asuin- ja elinympäristön soveltuvuuden kautta. Tarkastelunäkökulmina ovat terveyden- ja sairaanhoito, hoitotyö, psykologia, sosiologia, sosiaaligerontologia, johtamistieteet sekä taloustiede sosiaali- ja terveyspalveluissa.

– Teimme laajan teoreettisen tutkimuksen sekä empiirisen kenttätutkimuksen. Kehitimme ja testasimme malleja ja välineitä vanhusten palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arvioimiseksi. Tuloksellinen palvelu pyrkii maksimoimaan vanhusten elämänlaadun muokkaamalla palvelut yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi ja tukemalla asiakkaiden psykososiaalista hyvinvointia. Tähän päästäkseen palvelun tulee olla ammatillisesti korkeatasoista ja hyvin johdettua, mikä tukee myös taloudellisuutta, Vaarama kertoo.

Vaaraman mukaan pysyvästi toisten avusta riippuvaisten vanhusten elämänlaatua on tutkittu aiemmin erittäin vähän. Nyt tehdyn tutkimuksen tulokset on koottu teokseen Care-related Quality of Life in Old Age. Concepts, Models and Empirical Findings. Kirja esittelee mm. käytännöllisiä välineitä vanhusten koti- ja laitoshoidon laadun, vaikuttavuuden ja tehokkuuden arvioimiseksi sekä tarjoaa viitekehyksen ja malleja elämänlaatua tukevien ja parantavien palvelujen kehittämiseksi. Teoksessa tarkastellaan myös koti- ja laitoshoidossa olevien vanhusten elämänlaatua viidessä Euroopan unionin jäsenmaassa. Suomen vanhuspalvelut pärjäävät tässä vertailussa hyvin.

Kirja avaa uusia näkökulmia ratkaista vanhustenhoidon monitahoisia ongelmia. Se soveltuu paitsi gerontologeille myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille ja johtajille, poliittisille päättäjille sekä hyvinvoinnin, elämänlaadun ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tutkijoille ja opiskelijoille.

Kirjan ovat toimittaneet Marja Vaarama, sosiologian professori Richard Pieper Bambergin yliopistosta Saksasta ja gerontologian professori Andrew Sixsmith Simon Fraser -yliopistosta Kanadasta. Kirjan kustantaja on yhdysvaltalainen Springer, New York.

Care Keys -tutkimushanketta koordinoi Stakes ja Stakesin pitkäaikainen tutkimusprofessori, nykyään Lapin yliopiston palveluksessa oleva professori Marja Vaarama. Lisäksi hankkeessa olivat mukana Liverpoolin yliopisto Englannista, Tukholman läänin Gerontologian ja terveystaloustieteen tutkimuslaitos Ruotsista, Bambergin yliopisto Saksasta sekä Tarton yliopisto Virosta. Kaikista maista oli mukana myös käytännön sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajia ja ammattilaisia, Suomesta Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ja Espoon kaupungin kotihoito. Hanketta rahoitti Euroopan unioni.

Lisätietoja:
Sosiaaligerontologian ja sosiaalityön professori Marja Vaarama, puh. (016) 341 2601, 0400 489 441, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Kirjaa voi tilata eri kustantajilta ja suoraan kustantamo Springeriltä (www.springer.com).

Lay/Viestintä/Sari Väyrynen


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK