Taide ja muotoilu
Värisauramon kukintoja niillä värjätyn villanäytteen päällä. Kuva: Jenni-Liisa Yliniva, 2023.
Värisauramon kukintoja ja niillä värjätty villanäyte. Jenni-Liisa Yliniva, 2023.

Värien ja värjäämisen kulttuuriperinne yhdistyy uusimpaan teknologiaan EU-rahoitteisessa hankkeessa

6.4.2023

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen koulutusohjelma on mukana laajassa hankkeessa, jossa yhdistetään väriaineiden ja tekstiilien värjäämisen kulttuuriperinnettä sekä uusien värjäysteknologioiden ja biopohjaisten väriaineiden kehittämistä. Kansainvälistä hanketta rahoittaa Euroopan unioni Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta.

Muotoilijalle, etenkin muodin ja tekstiilin alalla, väri on yksi tärkeimmistä valinnoista suunnitteluprosessissa. Harva kuitenkaan miettii, mistä väri tulee kaikkiin ympärillä oleviin tuotteisiin. On laajasti tiedossa, että väriaineiden tuottamiseen ja värjäykseen liittyy mittavia ympäristöongelmia, minkä vuoksi tulevaisuudessa tarvitaan entistä vihreämpiä tapoja valmistaa ja käyttää väriaineita.

Kansainvälisessä Colour4CRAFTS-hankkeessa eri tieteenalojen tutkimusryhmät sekä tutkimus- ja tuotekehitysyritykset yhdistävät voimansa tuottaakseen uutta tietoa väriaineiden kulttuurihistoriallisesta käytöstä sekä uutta teknologiaa hyödyntävistä, biopohjaisten väriaineiden sovelluksista. Tutkijat ja yrityskumppanit selvittävät, millaisia uusia näkökulmia historia ja perinteiset työtavat voisivat avata värien tuotannon ja käytön ympäristöongelmien ratkaisemiseen tässä ja nyt. Lisäksi tutkitaan, miten perinteisiä työtapoja voisi soveltaa nykyaikana aiempaa ympäristöystävällisempien väriaineiden valmistamiseen ja käyttämiseen.

Tarkastelussa värjäämisen koulutus ja uudet sovellukset sekä luonnonväreihin liitetyt arvot ja asenteet

Lapin yliopiston muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen koulutusohjelman tutkijat perehtyvät hankkeessa muun muassa siihen, kuinka eurooppalainen tekstiilitaide ja käsityö voisivat edistää tulevaisuuden kestävää tekstiilien värjäämistä. Tavoitteena on ehdottaa uusia sovelluksia perinteisille väriaineille ja -menetelmille. Lisäksi he järjestävät kestävään tekstiilien värjäämiseen liittyvää koulutusta, jossa tutkitaan käytännön menetelmillä värien tuottamista.

– Meitä kiinnostaa esimerkiksi se, miten värejä opetetaan suunnittelussa ja käsityössä sekä miten biopohjaisten väriaineiden käyttöön voidaan perehdyttää, kertoo muodin ja vaatetuksen professori Ana Nuutinen Lapin yliopistosta.

Lisäksi Lapin yliopiston tutkijat keräävät tietoa käsityöläisiltä, muotoilijoilta ja taiteilijoilta luonnonvärien käytöstä, tuottamisesta ja kehittämisestä sekä luonnollisten väriaineiden käytön motiiveista. Mitä ovat esimerkiksi ne arvot, asenteet ja merkitykset, joita luonnonväreihin liitetään?

– Pohdimme esimerkiksi väreihin liittyviä valintoja ja niiden taustalla olevia arvoja sekä eri tahojen arvo- ja intressiristiriitoja. Väri on yksi tehokkaimmista aineettomista elementeistä, joita tekstiili- ja vaatetusalalla käytetään erilaisten tuotteiden, tapahtumien ja elämysten suunnittelussa. Värien valinta vaikuttaa tuotteen koko arvoketjuun, suunnittelun aloittamisesta aina kierrätettävyyteen asti. Miten siis tehdä järkeviä värivalintoja, professori Nuutinen toteaa.

Nuutisen mukaan olemme tottuneet siihen, että teollisesti valmistetuissa värjätyissä tai värillisissä tuotteissa värit eivät haalistu, ja sitä pidetään korkean laadun merkkinä.

– Kun siirrytään kohti kestävää väriaineiden tuotantoa, uutuusvärejä voivatkin olla värjäämättömät, luonnonväriset materiaalit sekä haalistuneet värisävyt. Kysymys kuuluu silloin, ovatko kuluttajat valmiita sopeutumaan uusiin kestäviin värintuotantotapoihin ja sen myötä mahdollisesti korkeampiin hintoihin ja pienempään värivalikoimaan.

Arvoihin ja asenteisiin liittyy myös tietoisuus ympäristöongelmista sekä käsitys omasta vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista. Lapin yliopiston hankeosuudessa tarkastellaan myös, millainen rooli muotoilukoulutuksella on arvoihin ja asenteisiin. Muotoiluopiskelijoita sekä alan ammattilaisia ja harrastajia osallistetaan mukaan tuottamalla työpajoja, opetusmateriaaleja ja näyttelyitä luonnonväreistä.

Colour4CRAFTS: Colour for Combining, Re-engineering, Applying, Futuring, Transforming, Stretching!, 2023–2026

Kolme vuotta kestävässä, kansainvälisessä hankkeessa värien ja värjäämisen kulttuuriperinne yhdistyy uusimpaan teknologiaan. Hankkeessa tutkitaan väriaineiden ja tekstiilien värjäämisen kulttuuriperinnettä historiallisina aikoina sekä toisaalta uusien värjäysteknologioiden ja biopohjaisten väriaineiden kehittämistä kulttuurihistoriallista tietoa hyödyntäen.

Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto. Partnereina ovat Lapin yliopisto, Leedsin yliopisto (Iso-Britannia), Tarton yliopisto (Viro) ja Belgian kuninkaallinen kulttuuriperinnön tutkimusinstituutti KIK-IRPA sekä entsyymiteknologian avulla värejä kehittävä PILI Bio Ranskasta.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 4,079 miljoonaa euroa, josta Lapin yliopiston rahoitusosuus on 336 000 euroa. Lapin yliopiston hankeosuutta johtaa muodin ja vaatetuksen professori Ana Nuutinen. Lisäksi hankkeessa ovat mukana yliopistonlehtori Karoliina Laxström ja yliopisto-opettaja Jenni-Liisa Yliniva. Rahoitus on EU-konsortiorahoitusta Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. Hanke käynnistyy 1.5.2023.

Lisätietoja:

Professori Ana Nuutinen, p. 040 484 4091, ana.nuutinen (at) ulapland.fi