Uutiset 2019
uutiskuva_3.jpg

Vastuullisen matkailun koulutusta kehitetään valtakunnallisessa yhteistyössä

1.2.2019

Suomeen suuntautuva matkailu kasvaa kovaa vauhtia ulkomaisten yöpymisten lisääntyessä yhteensä 14% vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna. Samaan aikaan ilmastonmuutos etenee korostaen matkailun ympäristöllisiä vaikutuksia ja lisäten matkailun sopeutumistarvetta. Myös matkailijoiden arvot ovat muutoksessa kohti kestävämpiä ja vastuullisempia valintoja. Matkailuelinkeinossa toimivilta vaaditaan kykyä ja osaamista toimia uudella tavalla. Lisäksi kehityspaineita kohdistuu myös matkailun vastuullisuutta korostavaan koulutukseen.

Vuoden 2019 alussa alkaneessa Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi. Pitkällä aikavälillä matkailuelinkeinon osaaminen kehittyy vastuullisuuden kaikkien ulottuvuuksien näkökulmasta niin johto-, esimies- kuin työntekijätasollakin. Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän, digitaalisuutta hyödyntävän koulutusmallin keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Koulutusmallilla pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan siten ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosio-kulttuurisiin ongelmiin.

Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä selvitetään kohderyhmien osaamistarpeet vastuullista matkailua koskien. Seuraavissa toimenpidekokonaisuuksissa kehitetään selvityksen pohjalta korkeakoulujen yhteistyönä koulutuskokonaisuus, jota testaamaan kutsutaan halukkaita matkailualan toimijoita ja alalle aikovia. Ensimmäinen työpaja järjestetään Valtakunnallisessa maaseutumatkailuseminaarissa Ähtärissä 21.3.2019.

Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen. Projektia rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus: valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen. Projektia hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Mari Holopainen, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, mari.holopainen@jamk.fi, 040 679 0767

Leena Grönroos, Haaga Helia, leena.gronroos@haaga-helia.fi, 040 488 7187
Kaarina Tervo-Kankare, Oulun yliopisto, kaarina.tervo-kankare@oulu.fi, 050 350 7159
Minni Haanpää, Lapin yliopisto/ Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, minni.haanpaa@ulapland.fi, 040 484 4192
Eeva Koivula, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, eeva.koivula@xamk.fi, 040 772 3365