Uutiset 2005
 

Verkkoviestintä ja uusi tekijänoikeuslaki korostuvat Lapin opettajien täydennyskoulutuksessa

28.11.2005

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut tarjoaa ajankohtaista koulutusta opettajille. Tietoa on tarjolla mm. verkkoviestinnästä, tekijänoikeuksista ja tietosuojasta, yrittäjyyskasvatuksesta sekä lappilaisuudesta opettamisen voimavarana.

Koulutustarjontaan kuuluvat seuraavat kurssit:Tekijänoikeudet ja tietosuoja oppilaitoksissa, Verkkoviestintä ja verkkokirjoittaminen, GIS-perusteet ja kartografia, Lappilainen identiteetti kasvun tukena sekä Omaehtoinen yrittäjyys. Koulutukset ovat laajuudeltaan viidestä seitsemään opintopistettä.

Tekijänoikeudet ja tietosuoja oppilaitoksissa -koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opettajat oppilaitosta ja opetustyötä koskevaan tekijänoikeus-, tietosuoja- ja julkisuuslainsäädäntöön. Uusi tekijänoikeuslaki on juuri eduskunnan käsiteltävänä ja se tulee vaikuttamaan monin tavoin toimintaan oppilaitoksissa. Opettajan on tärkeä tietää, miten hän saa hyödyntää digitaalista aineistoa omassa toiminnassaan uudistuvan tekijänoikeuslainsäädännön valossa ja miten julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö sääntelevät mm. henkilötietojen keräämistä ja julkaisemista oppilaitoksissa. Kouluttajat ovat tekijänoikeuden, tietosuojan ja julkisuuslainsäädännön asiantuntijoita Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta.

Lappilainen identiteetti kasvun tukena -koulutus valottaa opettajille draaman keinoja opetuksessa. Lähtökohtana on, että paikallinen identiteetti voi olla opetuksen voimavara. Taiteellisen toiminnan kautta voidaan kehittää myös oppiaineiden välistä yhteistyötä.

Koulutusten yhtenä keskeisenä painopisteenä on verkko-opiskelun edistäminen. Lisäksi koulutusta on tarjolla verkkoviestinnän ja verkkokirjoittamisen perusteista.

Koulutuksiin ehtii ilmoittautua vielä tämän viikon aikana ja niitä järjestetään eri puolilla Lapin lääniä. Koulutukset rahoittaa Opetushallitus ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Haku koulutuksiin on Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden kautta.

Lisätietoja koulutuksista ja ilmoittautumiset koulutuksiin Internet-sivuilla www.ulapland.fi/koke/opetus

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Helena Tompuri, puh. (016) 341 2987 tai 040 515 6544,
helena.tompuri@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT