Uutiset 2010

Vertailevan sosiaalityön (CSW) maisteriohjelman opiskelijahaku on avattu

14.12.2010

Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen koordinoiman Vertailevan sosiaalityön (Comparative Social Work) maisteriohjelman opiskelijahaku avautui 1.12.2010 ja päättyy 18.2.2011.

Kansainväliseen kaksivuotiseen ohjelmaan otetaan opiskelijoita nyt toista kertaa. Lapin yliopistoon otetaan kaikkiaan 10 opiskelijaa. Venäjällä opiskelijat voivat hakea myös Pomorin valtion yliopistoon Arkangeliin, jossa haku avautuu kesällä 2011. Pääsyvaatimuksena koulutukseen ovat akateeminen tutkinto (BA) tai vastaava sosiaalityössä sekä hyvä englannin kielen taito.

Syyskuussa käynnistyvä Vertailevan sosiaalityön maisteriohjelma on opetusministeriön asetukseen hyväksymä englanninkielinen maisteriohjelma. Se on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Opiskelijat suorittavat yhteensä 80 opintopistettä kaikille yhteisiä opintoja, minkä lisäksi he suorittavat 40 opintopisteen verran opintoja kotiyliopistoonsa; joko Lapin yliopistoon tai Pomorin valtion yliopistoon. Rajat ylittävä koulutus sisältää mm. intensiivikursseja talvi- ja kesäkoulujen muodossa, verkko-opintoja sekä käytännönopetusjakson naapurimaassa. Opiskelijat saavat Lapin yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisterin ja Pomorin valtion yliopistossa sosiaalityön maisterin tutkinnon. Lisäksi he saavat BCBU – todistuksen.

Ohjelma lisää vertailevan näkökulman avulla ymmärrystä kansallisesta ja globaalista sosiaalityöstä, kulttuurisesta moninaisuudesta sekä Euroopan perifeeristen alueiden, kuten Barentsin alueen, erityispiirteistä. Ohjelma antaa valmiuksia toimia erilaisissa alan kansainvälisissä projekteissa ja tehtävissä sekä sosiaalityöntekijänä monikulttuurisissa ympäristöissä. Koulutuksen käyneet saavat myös oikeuden tohtoriopintoihin.

Maisteriohjelmaa toteutetaan osana Barents Cross-Border University (BCBU) -verkoston toimintaa. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston, Pomorin valtion yliopiston, Oulun yliopiston, Karjalan valtion pedagogisen akatemian, Petroskoin valtion yliopiston, Pohjoisen valtion lääketieteellisen yliopiston, Murmanskin humanistisen instituutin, Murmanskin valtion humanistisen yliopiston sekä Murmanskin valtion tekninen yliopiston kanssa.

Lisätietoa:
www.ulapland.fi/CSW  
www.bcbu.oulu.fi

Yhteydenotot:
csw(at)ulapland.fi