Uutiset 2010

Ville Jakkula Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskuksen johtajaksi

13.12.2010

Lapin yliopiston kielikeskuksen johtaja Ville Jakkula on nimetty Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskuksen johtajaksi.

Lapin korkeakoulunkonsernin kielikeskus on Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteinen kielikeskus, joka rakentuu kielten ja viestinnän opetuksen yksiköistä. Kielikeskus aloittaa toimintansa 1.1.2011.

Kielikeskuksen hallinnosta ja johtamisesta vastaavat johtokunta, johtaja ja johtoryhmä. Kielikeskuksen johtoryhmä muodostuu korkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksesta vastaavista esimiehistä. Korkeakoulujen rehtorit ovat nimenneet kielikeskuksen johtajaksi johtoryhmän jäsenten joukosta Ville Jakkulan vuosiksi 2011–2012. Kielikeskuksen johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää kielikeskuksen toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja taloudesta vahvistetun talousarvion mukaisesti.

Kielikeskuksen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa tutkintoasetusten ja opetussuunnitelmien mukaista sekä muuta eri aloilla tarvittavaa kielten, kulttuurin ja viestinnän opetusta. Lisäksi kielikeskus myöntää opintosuoritusten hyväksiluvut ja lainmukaiset vapautukset sekä tarjoaa yleisiä käännös- ja kielentarkastuspalveluita.

Lisätietoja:
Rehtori Reijo Tolppi
Puhelin 040 537 5815
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288
Rehtori Martti Lampela
Puhelin 040 525 0597

LaY/Viestintä/OT