Uutiset 2006

Virtuaaliyliopistotoiminta kriittiseen tarkasteluun

30.11.2006

Lapin ja Tampereen yliopisto ryhtyvät tekemään arviointia virtuaaliyliopistotoiminnasta opetusministeriön rahoituksella. Arviointi alkaa loppuvuodesta 2006 ja se valmistuu vuoden kuluttua.

Suomessa vuosina 2001–2006 opetusministeriön rahoituksella toteutetusta virtuaaliyliopistotoiminnasta tehdään ulkopuolinen arviointi, jolla halutaan luoda pohjaa tieto- ja viestintätekniikan kehittämiselle myös jatkossa Suomen yliopistoissa.

Arvioinnin toteuttavat Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitoksen Higher Education Group (HEG) sekä
Lapin yliopiston yhteiskuntatutkimuksen laitoksen hallinnon ja johtamisen informaatioteknologian tutkimusryhmä.

Erityisinä kohteina arvioinnissa tulevat olemaan toimintamallien muutos, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistäminen yliopistoissa sekä toimintojen vakiintuminen. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan yliopistojen erilaisia ratkaisuja alojen sisällä ja välillä.

Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiaan perustuen opetusministeriö on rahoittanut virtuaaliyliopistohankkeita vuodesta 2001 lähtien. Toinen hankerahoituskausi on päättymässä tämän vuoden lopussa.

Lisätietoja:
Timo Aarrevaara, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
Puhelin 03 7411 8752
Jari Stenvall, professori, Lapin yliopisto
Puhelin 040 828 4350

LaY/Viestintä/OT