Uutiset 2010

Voiko sosiaalityötä tehdä verkossa?

25.2.2010

Anneli Pohjolan, Aino Kääriäisen ja Sirpa Kuusisto-Niemen toimittama teos Sosiaalityö, tieto ja teknologia avaa sosiaalityön ja tietoteknologian suhteesta nousevaa keskustelua.

Professori Anneli Pohjolan mukaan sosiaalityön tulevaisuuden suuriin haasteisiin kuuluu sen pohtiminen, miten ja millä alueilla kasvokkain tapahtuvasta auttamisesta voidaan siirtyä virtuaaliseen tukemiseen. Teos Sosiaalityö, tieto ja teknologia (PS-kustannus, 2010) on ensimmäinen alan kokonaisvaltainen esitys. 

– Teknologian kehitys ei voi ratkaista sosiaalisia ongelmia, kuten köyhyyttä tai syrjäytymistä. Tietoteknisten ratkaisujen avulla voidaan kuitenkin kanavoida avunantoa ja helpottaa useita sosiaalialan työtehtäviä. Esimerkiksi verkkoneuvonta on madaltanut sosiaalityön asiakkaiden kynnystä hakea apua, Pohjola sanoo.

– Tietoteknologinen kehitys synnyttää kuitenkin myös ennakoimattomia ongelmia. Ihmisten ja teknologian kohtaamisessa syntyy uudenlaisia eettisyyden, tietoon liittyvän vallan ja tasa-arvon haasteita. Digitaaliset kuilut syntyvät, kun teknologia kehittyy irrallaan toiminnan sisällöllisestä kehityksestä, Pohjola lisää.

Teos on Sosiaalityön tutkimuksen seuran kahdeksas vuosikirja ja se julkistettiin  Valtakunnallisilla sosiaalityön tutkimuksen päivillä helmikuussa 2010 Jyväskylän yliopistolla.
 
Lisätietoja:
Professori Anneli Pohjola
Puhelin 040 553 7498
Sähköposti anneli.pohjola (at) lapland.fi

LaY/Viestintä/OT