Uutiset 2021
vuosipaiva2021_vuoden-opettaja-ja-LYY-edustaja.jpg
Vuoden opettaja Mirja Lönegren ja palkinnon luovuttanut Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Elina Kuula. Kuva: Marko Junttila.

Vuoden alumni, opettaja ja opiskelijaryhmä palkittiin Lapin yliopiston vuosipäivänä

1.3.2021

Lapin yliopiston vuosipäiväjuhlassa 1.3.2021 palkittiin vuoden alumni, vuoden opettaja, vuoden opiskelijaryhmä sekä jaettiin rehtorin palkinto. Lisäksi yliopisto muisti 80 vuotta täyttänyttä emeritusrehtori Esko Riepulaa perustamalla Esko Riepula Apurahan sekä jakoi ansiomerkit yliopistossa pitkään työskennelleille henkilöille.

Sanna Kyyrä vuoden alumniksi

Lapin yliopiston alumnitoiminnan ohjausryhmä on valinnut Lapin yliopiston vuoden alumniksi työ- ja elinkeinoministeriön matkailun erityisasiantuntija Sanna Kyyrän. Hän on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineenaan matkailututkimus Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta vuonna 2006.

Ohjausryhmä painotti valinnassaan Sanna Kyyrän roolia Suomen matkailualan kehityksessä. Kyyrä on monipuolisen kehittäjä-, opettaja- ja tutkijauransa kautta edennyt työ- ja elinkeinoministeriöön matkailun johtavan asiantuntijan tehtävään. Hän toimii Suomen matkailualan keskiössä koordinoiden maan matkailupolitiikkaa, vaikuttaen näin omalta osaltaan merkittävästi siihen, mihin suuntaan matkailualaa Suomessa kehitetään.

Toimiessaan aiemmin projektipäällikkönä Lapin yliopistossa Sanna Kyyrä jätti pysyvän kädenjälkensä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin toimintaan juurruttaessaan matkailun ennakointiosaamisen osaksi opetusta ja hanketoimintaa. Hänen luotsaamansa ennakointityö näkyy myös monien lappilaisten matkailuyritysten ja -alueiden arjessa. Nykyisessä tehtävässään Kyyrä tekee edelleen hanke- ja opetusyhteistyötä Lapin yliopiston kanssa. Lisäksi hänen kauttaan on avautunut koko yliopistolle uusia mahdollisuuksia kansalliseen ja kansainväliseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen matkailualalla.

Lapin yliopiston vuoden alumni 2021 Sanna Kyyrä
Vuoden alumni Sanna Kyyrä.

Mirja Lönegren vuoden opettajaksi

Lapin yliopiston ylioppilaskunta on valinnut vuoden opettajaksi Mirja Lönegrenin, joka toimii graafisen suunnittelun yliopistonlehtorina taiteiden tiedekunnassa.

Valinnan perusteluiden mukaan Mirja Lönegren on onnistunut erittäin ansiokkaasti poikkeusajan etäopetuksessa. Hän käyttää monipuolisia ja mielenkiintoisia opetusmenetelmiä etäopetuksessa ja opetuksessa yleensäkin. Hän on huolehtivainen, rento ja avulias sekä kohtaa opiskelijat yksilöinä. Hän kysyy aina palautetta opetusmenetelmistään ja antaa itse hyvää, asiallista, kannustavaa palautetta kaikille opiskelijoille.

Lönegren antaa opiskelijoille myös mahdollisuuden vaikuttaa kurssin sisältöön. Hän huomioi opiskelijoiden elämäntilanteet ja kurssipäällekkäisyydet ja rakentaa kurssit aikataulullisesti joustavaksi, mikä mahdollistaa esimerkiksi opintojen etenemisen sekä monipuoliset sivuaineopinnot. Vuoden opettaja on kaiken kaikkiaan valovoimainen ja innostava persoona.

Lapin yliopiston vuoden opettaja 2021 Mirja Lönegren
Vuoden opettaja Mirja Lönegren. Kuva: Marko Junttila.

Vuoden opiskelijaryhmäksi sisustus- ja tekstiilimuotoilun toisen vuosikurssin opiskelijat

Lapin yliopiston ylioppilaskunta on valinnut vuoden opiskelijaryhmäksi sisustus- ja tekstiilimuotoilun toisen vuosikurssin opiskelijat Emilia Ala-Monosen, Emma Heikkilän, Johanna Hyytisen, Emilia Jämsän, Sanni Kelokasken, Iina Kihlströmin, Ruut Laukkasen, Tiia Mäläskän, Jessica Nevalan ja Jenni Nurmisen.

Valintaperusteissa Lapin yliopiston ylioppilaskunta toteaa, että koronatilanteesta huolimatta tämä vuosikurssi on ryhmäytynyt hienosti. Tiivis ja positiivinen ryhmähenki näyttäytyy opettajille iloisina ja vastuullisina opiskelijoina, jotka tukevat ja kannustavat toisiaan opiskelussa. Ryhmään mahtuu monenlaisia persoonia, ja heitä yhdistää aktiivinen ja itseohjautuva toiminta niin opinnoissa kuin niiden ulkopuolellakin. Kevään 2020 karanteeniolosuhteissa opiskelu oli monelle raskasta, mutta vertaistuki ja huumori tuntuu auttaneen ryhmää selviämään etäopiskelun haasteista. Ryhmän sisällä syntyi myös tempaus, joka ilahdutti muitakin opiskelijoita viime keväänä.

Heikki Aakkoselle rehtorin palkinto

Rehtori Antti Syväjärvi on myöntänyt rehtorin palkinnon ylivirastomestari Heikki Aakkoselle. Aakkonen on työskennellyt Lapin yliopistossa 40 vuotta.

Valinnan perusteiden mukaan hän on vastannut tehtävässään yliopiston palveluista sitoutuneesti ja ansiokkaasti, laadulla ja positiivisella asenteella. Hän ei tee eroa, onko palvelun tarvitsija opiskelija, henkilökunnan jäsen, kansainvälinen vieras tai suurlähettiläs. Aakkonen toteuttaa luotettavaa ja ratkaisukeskeistä palvelutehtävää sekä omalta osaltaan rakentaa myönteisesti yliopiston julkikuvaa.

Rehtorin palkinnon kautta halutaan tuoda esiin työntekijöitä sekä työyhteisöjä tai -ryhmiä, jotka ovat onnistuneet työssään sekä myönteisellä tavalla edistäneet Lapin yliopiston toimintaa yliopiston sisällä tai yliopistosta ulospäin.

Ylivirastomestari Heikki Aakkonen
Ylivirastomestari Heikki Aakkonen. Kuva: Marko Junttila.

Yliopistoon perustettiin Esko Riepula Apuraha

Lapin yliopisto muisti vuosijuhlassaan aiemmin tänä vuonna 80 vuotta täyttänyttä emeritusrehtori Esko Riepulaa perustamalla yliopistoon Esko Riepula Apurahan. Esko Riepula Apurahoja myönnetään Lapin yliopiston väitöskirjatutkijoille väitöskirjojen viimeistelyyn perusteltujen hakemusten ja suositusten perusteella. Lapin yliopistossa on satunnaisesti myönnetty rehtorin apurahoja parinkymmenen vuoden ajan, ja Esko Riepula Apuraha jatkaa tätä perinnettä uudelleen nimettynä ja pysyvänä apurahakäytäntönä. Vuodesta 2021 lähtien Esko Riepula Apurahoilla tuetaan akateemista työtä kohti tohtorin tutkintoa 100 000 eurolla vuodessa.

Esko Riepula ja Susanna Rivinen
Emeritusrehtori Esko Riepula ja Susanna Rivinen, jolle myönnettiin ensimmäinen Esko Riepula Apuraha. Kuva: Marko Junttila.

Ansiomerkit ja muistamiset yliopistossa pitkään työskennelleille

Vuosipäiväjuhlassa muistettiin perinteisesti myös yliopistossa pitkään työskennelleitä henkilöitä. Rehtorin päätöksen mukaan yliopisto muistaa henkilökuntaansa 30, 35 ja 40 vuoden palveluksesta viiden työpäivän palkallisella vapaalla. Vapaan voi saada myös rahallisena korvauksena. Lapin yliopiston vuosiansiomerkeillä palkitaan 25, 20 ja 15 vuotta yliopistossa työskennelleet henkilöt.

40 vuotta palvellut
Ylivirastomestari Heikki Aakkonen

35 vuotta palvelleet
Suunnittelija Mikko Hyötyniemi, professori Päivi Naskali, kirjastosihteeri Eija Nikka, lehtori Paula Nikkilä-Rautajoki, toimistosihteeri Kyllikki Peura, kiinteistö- ja hankintapäällikkö Eija Ruokamo, opintopäällikkö Mervi Tikkanen ja opintosihteeri Leena Tähtisaari.

30 vuotta palvelleet
Lehtori Tom Engblom, kehittämispäällikkö Tarja Helala, lehtori Hanna-Maija Määttä, lehtori Hannu Määttä, suunnittelija Ulla Palovaara ja televiestintäasiantuntija Ismo Tiainen

Lapin yliopiston kultainen 25-vuosiansiomerkki
Yliopistonlehtori Robert Fitzsimmons, tutkimusprofessori Bruce Forbes, tutkija Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki, laboratoriomestari Pasi Kelahaara, koulutuspäällikkö Maria Keskipoikela, pääkirjanpitäjä Hannele Kestilä, suunnittelija Markku Kontio, kehitysjohtaja Antti Koski, hankesihteeri Laila Kuvaja, opintopäällikkö Mia Kyyhkynen, yliopisto-opettaja Esa Meltaus, professori Silja Nikula, hankesihteeri Paula Onkamo, suunnittelujohtaja Jorma Puuronen, yliopisto-opettaja Pirjo Puurunen, yliopistotutkija Päivi Soppela, koulusihteeri Anneli Venäläinen ja professori Mauri Ylä-Kotola.

Lapin yliopiston hopeinen 20-vuosiansiomerkki
Suunnittelija Pierre-André Forest, professori Sanna Hautala, yliopistotutkija Tanja Joona, matkahallintasihteeri Tiina Kangas, jälkikäsittelijä Pasi Karjalainen, apulaisprofessori Petri Koikkalainen, lehtori Ulla Kuukasjärvi, yliopistonlehtori Jari Lindh, erityisasiantuntija Harri Malinen, yliopistonlehtori Mari Mäkiranta, johdon assistentti Henna-Leena Mäntylä, kirjanpitäjä Sirpa Pekkala, it-suunnittelija Kimmo Petäjäjärvi, apulaisprofessori Päivi Rasi, hallintopäällikkö Jukka Sankala, kansainvälisten asiain suunnittelija Jani Suokanerva ja professori Lotta Viikari.

Lapin yliopiston pronssinen 15-vuosiansiomerkki
Sovellussuunnittelija Päivi Ahola, lehtori Maarit Ala, järjestelmäasiantuntija Jari Hautaniemi, yliopistonlehtori Maarit Hovila, yliopistonlehtori Ari Kunnari, tiedetoimittaja Ari Laakso, yliopistotutkija Marjo Lindroth, johtaja Manu Pajuluoma, yliopistonlehtori Hannu Paloniemi, apulaisprofessori Outi Rantala, koulunkäyntiavustaja Nina Rimppi ja yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi.