Uutiset 2006

Yleisöluento: Kalottialueen haavoittuvuus ja sopeutuminen ilmastonmuutoksen taloudellisiin vaikutuksiin

6.2.2006

Arktis-tutkijakoulun yleisöluentojen sarja jatkuu tutkimusprofessori Monica Tennbergin luennolla tiistaina 14. helmikuuta kello 18 Arktikumin Aurora-salissa.

Monica Tennbergin luennon otsikko on Kalottialueen haavoittuvuus ja sopeutuminen ilmastonmuutoksen taloudellisiin vaikutuksiin.

Tennbergin mukaan ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan luonnonvaroja hyödyntäviin elinkeinoihin ja taloudelliseen kehitykseen Pohjoiskalotin alueella.

-­ Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulee ymmärtää osana paikallista ja alueellista kehitystä sekä osana paikallisten yhteisöjen mahdollisuuksia sopeutua muutoksiin, Tennberg sanoo.

Tutkimusprofessori MonicaTennberg johtaa Arktisen keskuksen kestävän kehityksen tutkimusryhmää. Tennberg johti myös viime vuoden lopussa päättynyttä Balance- hanketta, joka tutki poro-, kala- ja metsätaloudessa työskentelevien ihmisten käsityksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Tutkimuksen mukaan mahdollisuudet sopeutua muutoksiin riippuvat kansallisesta kehityksestä ja kansainvälisestä kilpailusta. Selvimmin kielteisenä muutoksen kokevat sellaiset elinkeinot, joilla on vähiten resursseja käytettävänä, kuten juuri poro-, metsä- ja kalatalous.

- Tällaisten elinkeinojen harjoittajilla on muita heikommat mahdollisuudet selvitä esimerkiksi sääolosuhteiltaan vaikeasta talvesta tai kalakantojen katoamisesta. Parhaimmillaankin sopeutumisvaraa äkillisiin muutoksiin on vähän.

Monica Tennbergin luento alkaa Arktikumin Aurora-salissa tiistaina 14. helmikuuta kello 18. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

ARKTIS-tutkijakoulu on opetusministeriön tukema valtakunnallinen monitieteinen tutkijakoulu, joka kouluttaa arktisen alan asiantuntijoita. Tutkijakoulua koordinoi Lapin yliopiston Arktinen keskus. ARKTIS-tutkijakoulun teemana ovat modernin kehityksen ja globaalimuutoksen yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset arktisella alueella. 

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Monica Tennberg
Puhelin 016-341 2735
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Viestintä- ja kongressisihteeri Raija Kivilahti
Puhelin 040 568 4890
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi

www.arcticcentre.org/arktis

Tiedote/Riku Lavia/Arktinen keskus