Uutiset 2005
 

Yleisöluento: Mitä jäätiköt kertovat ilmastonmuutoksesta?

24.11.2005

Ilmaston lämpenemisen seurauksena arktiset jäätiköt ja merijääpeite saattavat kadota kokonaan. Tämä vaikuttaa merien virtauksiin ja makean veden kiertoon, minkä seurauksena elinolot arktisilla alueilla muuttuvat huomattavasti.

Jäätiköt, merijää- ja lumipeitteet muuttuvat ilmaston mukana. Jäätiköiden koon vaihteluista voidaan tulkita esimerkiksi paikallisten lämpötilojen ja sademäärien vaihteluita pitkällä aikavälillä.

Jäätikkötutkija Anna Sinisalo Lapin yliopiston Arktisen keskuksen Arktis-tutkijakoulusta luennoi tiistaina 29.11.2005 klo 18.00 Arktikumissa siitä, mitä jäätiköt kertovat ilmastonmuutoksesta. Sinisalo kertoo, että pienissä vuoristojäätiköissä ilmasto-olosuhteiden vaihtelut näkyvät hyvinkin nopeasti.

– Tutkijat ovat havainneet useimpien vuoristojäätiköistä pienenevän hurjaa vauhtia keskilämpötilojen kohotessa. Toisaalta jotkut rannikoilla sijaitsevat jäätiköt saattavat edelleen kasvaa, sillä rannikoilla sataa lämpenemisen seurauksena enemmän, kun merien lämmetessä ilmakehään haihtuu enemmän vettä, Anna Sinisalo sanoo.

Anna Sinisalo kuuluu Arktisen keskuksen globaalimuutoksen tutkijaryhmään, joka tutkii ympäristömuutosten vaikutusta ihmisen toimintaan.

Historia opettaa
Jäätikköjää on herkkä ilmastonmuutosten ilmaisija. Jäätiköt ovat syntyneet pitkien aikojen kuluessa alueille, joilla vuotuiset lumikerrokset säilyvät sulamatta läpi kesän. Useiden ylivuotisten lumikerrosten kasautuessa ja tiivistyessä on syntynyt lopulta kiinteää jäätä.

Jokaisen lumikerroksen mukana jäätikköön on varastoitunut tietoa lumen satamishetkellä vallinneista ilmasto-olosuhteista ja ilmakehän saastepitoisuuksista. Jäästä kairatuista näytteistä voidaan määrittää ilmastohistoriaa jopa 400 000 vuotta nykyhetkestä taaksepäin. Historian tunteminen on tärkeää, kun ennustetaan tulevaa.

Jää viilentää
Sinisalo kertoo jäätiköiden jäähdyttävän ilmastoa kahdesta syystä.

– Jää itsessään sitoo lämpöä ja lisäksi jään ja lumen valkea pinta heijastaa suurimman osan maapallon pinnalle osuvasta auringonsäteilystä takaisin ilmakehään.

Väriltään huomattavasti tummemmat sulat meret tai paljas maa taas imevät säteilyä itseensä ja lämmittävät siten maapallon pintaa.

Anna Sinisalon mukaan jäätiköt, merijää ja lumi ovat merkittävä osa maapallon ilmastojärjestelmää. Erityisen olennainen rooli niillä on arktisten alueiden muutoksessa, joka taas vaikuttaa koko maapallon elinolosuhteisiin.

– Rooli on monitahoinen ja siihen liittyy paljon erilaisia syy-seuraus -yhteyksiä. Ilmastonmuutoksen syitä, nopeutta ja voimakkuutta sekä seurauksia tutkittaessa onkin olennaista, että eri alojen asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä. 

Tutkija Anna Sinisalo luennoi aiheesta Arktikumin Polarium-salissa tiistaina 29.11. kello 18 alkaen.

Lisätietoja:
Tutkija Anna Sinisalo
Puhelin 050 358 2458
Sähköposti anna.sinisalo@ulapland.fi

LaY/Arktinen keskus/Riku Lavia

http://www.arcticcentre.org