Uutiset 2011
 

Yliopisto jakoi vaativuuslisät

2.12.2011

Ns. vaativuuslisä on jaettu yli puolellesadalle yliopistolaiselle.

Vuoden 2011 palkankorotuksia koskevissa keskustason neuvotteluissa sovittiin järjestelyerästä, jonka suuruus on 0,9 prosenttia huhtikuun 2011 palkkasummasta.

Tämä ns. vaativuuslisä jaettiin opetus- ja tutkimushenkilökunnalle vaativuustasoille 5–10 ja muulle henkilökunnalle vaativuustasoille 4–14.

Lapin yliopistolla vaativuuslisän sai 19 opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvaa henkilöä ja 37 muuhun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.

Lapin yliopistolla lisät on pyritty jakamaan mahdollisimman tasaisesti eri vaativuustasoille ja eri yksiköille. Lisäksi jaossa on huomioitu sukupuolten välinen tasa-arvo.

Yliopiston yksiköiltä pyydettiin esitykset vaativuuslisän jakamisesta syksyllä 2011. Yksiköiden esitykset huomioitiin, mutta työantajan tekemiin päätöksiin vaikuttivat myös lisien jakamisen yleiset periaatteet.

Päätöskirjeet on lähetetty työtekijöille ja yksiköiden esimiehille on annettu tieto myönnetyistä lisistä. Lisät ovat olleet maksussa marraskuussa 2011.

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Mirja Väyrynen
Puhelin 2216