Uutiset 2006

Yliopistojen palvelukeskus Vaasaan, sivutoimipisteet Joensuuhun ja pääkaupunkiseudulle

27.10.2006

Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukset perustetaan Vaasaan ja sivutoimipisteet Joensuuhun ja pääkaupunkiseudulle. Opetusministeri Antti Kalliomäki päätti asiasta keskiviikkona 25. lokakuuta 2006.

Päätös on opetusministeriön palvelukeskushankkeen ohjausryhmän esityksen mukainen. Paikkakuntien valintaan vaikuttivat mm. alueiden koulutusyksiköiden osaaminen, alueelliset näkökohdat ja jo tehdyt kehittämistoimet.

Vaasaa opetusministeriö perustelee mm. sillä, että Vaasa on alueena kaksikielinen ja siellä on kaksikielistä yliopistollista toimintaa. Vaasan yliopisto on kauppa- ja hallintotieteisiin suuntautunut.  

Yhden toimipisteen on tarkoituksenmukaista sijaita opetusministeriön mukaan Itä-Suomessa. Päätös perustuu Joensuussa jo olevan sisäasiainministeriön palvelukeskuksen kanssa saavutettavaan synergiaetuun sekä alueellisiin tekijöihin.

Toisen sivupisteen toiminnallisesti tarkoituksenmukaisin sijaintipaikka on opetusministeriön mukaan pääkaupunkiseutu. Yliopistojen palvelukeskustoimintaa tullaan tekemään pääkaupunkiseudulla seitsemän yliopiston yhteistyönä.

Jatkovalmistelua varten tullaan asettamaan erillinen yliopistojen palvelukeskusprojekti. Palvelukeskuksen tarkempi organisointi, yliopistojen sijoittuminen toimipaikkoihin ja niiden keskinäinen työnjako, toimipaikkojen koko ja henkilöstö- sekä muut käytännön järjestelyt päätetään työn edetessä.

Valmistelu jatkuu vuoden 2008 kevääseen saakka. Palvelukeskukset aloittavat toimintansa asteittain vuodesta 2008 alkaen. Yliopistot ja virastot siirtyvät palvelukeskusten asiakkaiksi vuoden 2009 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Opetusministeriön hallinnonalan palvelukeskushankkeen Internet-sivut

Lisätietoja Lapin yliopiston osalta:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288

LaY/Viestintä/OT