Uutiset 2006

Yliopistojen palvelukeskusta esitetään Vaasaan, sivutoimipisteitä Joensuuhun ja pääkaupunkiseudulle

20.10.2006

Opetusministeriön palvelukeskushankkeen ohjausryhmä esittää yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen sijoittamista Vaasaan ja sivutoimipisteiden sijoittamista Joensuuhun ja pääkaupunkiseudulle.

Yliopistojen palvelukeskuksen sijaintipaikkakuntaesitys on valmisteltu opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osastolla. Päätösesitystä käsitellään maanantaina 23.10.2006 alueellistamisen koordinaatiotyöryhmässä.  

Vaasaa ohjausryhmä perustelee mm. sillä, että Vaasa on alueena kaksikielinen ja siellä on kaksikielistä yliopistollista toimintaa. Vaasan yliopisto on kauppa- ja hallintotieteisiin suuntautunut ja siellä on oikeuslaitoksen toimintaa.

Yhden toimipisteen on tarkoituksenmukaista sijaita ohjausryhmän mukaan Itä-Suomessa. Joensuun yliopisto on ollut aktiivisimpien yliopistojen joukossa henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon kehittämisessä. Esitys perustuu Joensuussa jo olevan sisäasiainministeriön palvelukeskuksen kanssa saavutettavaan synergiaetuun sekä alueellisiin tekijöihin.

Toisen sivupisteen toiminnallisesti tarkoituksenmukaisin sijaintipaikka on ohjausryhmän mukaan pääkaupunkiseutu. Yliopistojen palvelukeskustoimintaa tullaan tekemään pääkaupunkiseudulla seitsemän yliopiston yhteistyönä.

Jatkovalmistelua varten tullaan asettamaan erillinen yliopistojen palvelukeskusprojekti. Palvelukeskuksen tarkempi organisointi, yliopistojen sijoittuminen toimipaikkoihin ja niiden keskinäinen työnjako, toimipaikkojen koko ja henkilöstö- sekä muut käytännön järjestelyt päätetään työn edetessä.

Valmistelu jatkuu vuoden 2008 kevääseen saakka. Palvelukeskukset aloittavat toimintansa asteittain vuodesta 2008 alkaen. Yliopistot ja virastot siirtyvät palvelukeskusten asiakkaiksi vuoden 2009 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Lapin yliopiston osalta:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288
OPM: http://www.minedu.fi/OPM/

LaY/Viestintä/OT