Uutiset 2011
 

Yliopistojen tulee parantaa professoreiden tutkimusmahdollisuuksia

2.12.2011

Professoriliitto patistaa yliopistoja järjestämään professoreille nykyistä paremmat mahdollisuudet tutkimukseen. Yliopistolain mukaan professoreiden tulee harjoittaa tieteellistä tutkimustyötä. Nyt lain kirjain ei täysin toteudu, koska professorit eivät ehdi tutkia riittävästi.

Professoriliiton jäsenkysely osoittaa, että professorit eivät voi keskittyä ydintehtäviinsä. Vuosittaisesta työajasta menee 32 % opetukseen, 30 % tutkimukseen ja 11 % yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, mutta hallintorutiinit syövät professoreiden ajasta peräti 27 %. Professorit kokevat, että aika ei riitä tutkimukseen ja siitä kirjoittamiseen.

Professoreilla tulee olla mahdollisuus ydintehtäviensä hoitamiseen. Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosittainen kokonaistyöaika on 1600 tuntia, mutta professorit paiskivat töitä 2165 tuntia vuodessa. Professorit joutuvat siten tekemään tutkimusta ylityönä ilman eri korvausta iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Heidän tulisi ehtiä myös ”tutkijankammioonsa” kokonaistyöajan raameissa.

Säätiöt ovat ennen yliopistoja heränneet professorien huoleen tutkimusmahdollisuuksista. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on perustanut Professoripoolin, jonka ensimmäinen haku käynnistyy 15. joulukuuta. Poolin kautta myönnetään pienelle osalle professoreista apurahoja lukuvuoden kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi.

Professoriliitto katsoo, että Professoripooli on hyvä alku. Se on kuitenkin vain välivaihe, joka toivottavasti inspiroi yliopistot saattamaan professorien tutkimusmahdollisuudet vihdoinkin kuntoon. Lisäpontimen tarjoaa juuri lausuntokierrokselle tullut yliopistojen uusi rahoitusmalli. Sen mukaan yliopistojen rahoitus määräytyy jatkossa yhä enemmän julkaisujen perusteella. Yliopistojen velvollisuus on huolehtia siitä, että professoreilla on muiden tehtäviensä ohella riittävästi aikaa tutkimukseen.

Lisätietoja:
Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo, 045 657 5757;
Professoriliiton valtuuston puheenjohtaja Eero Puolanne, 0400 449 591;
Professoriliiton toiminnanjohtaja Jorma Virkkala, 040 595 3773
Tiedote/Professoriliitto