Uutiset 2011

Yliopiston käynnissä olevat tiedonkeruut

18.2.2011

Lapin yliopisto kerää parhaillaan henkilökunnaltaan tietoja viime vuonna ilmestyneistä julkaisuista, taiteellisesta ja taideteollisesta toiminnasta sekä muusta tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnasta.

Tietoja käytetään yliopiston vuosittaisessa raportoinnissa.

Julkaisutiedot on pyydetty toimittamaan tammikuun loppuun mennessä, mutta mikäli julkaisuja on vielä ilmoittamatta, tulee ne ilmoittaa viipymättä. Tiedot henkilökunnan taiteellisesta ja taideteollisesta toiminnasta sekä henkilökunnan tuottamista tieto- ja viestintäteknisistä ohjelmista tarvitaan helmikuun loppuun mennessä ja tiedot muusta tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnasta 15. maaliskuuta mennessä.

Ohjeistus tietojen ilmoittamiseen ja ilmoittamislomakkeet

Tänä vuonna on otettu käyttöön verkkolomakkeet, joiden kautta muun tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tiedot voi ilmoittaa. Julkaisujen sekä taiteellisen ja taideteollisen toiminnan ilmoittamisessa noudatetaan aiempia käytäntöjä: julkaisut tai kopiot niistä toimitetaan kirjastoihin saatelomakkeen kanssa sekä taiteellisen ja taideteollisen toiminnan tiedot hallintoyksikköön sähköpostitse lähetettävällä lomakkeella.

Tietoja voi ilmoittaa myös läpi vuoden heti sen jälkeen, kun julkaisu on ilmestynyt tai tieteellinen ja taiteellinen toiminta valmistunut.