Uutiset 2012

Ylioppilaskunnalle uusi hallitus ja ylioppilaslehdelle uusi päätoimittaja

11.12.2012

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut kokouksessaan 4.12.2012 ylioppilaskunnalle uuden hallituksen toimikaudeksi 2013.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen ylioppilas Ira Hietanen.

– Vuosi puheenjohtajana on kasvattava kokemus, jota odotan innolla. Puheenjohtajuus on aitiopaikka suhteessa yhteiskuntaan. Tehtävässäni haluan edistää kaikkien opiskelijoiden etua sekä yhteistyötä rovaniemeläisten opiskelijajärjestöjen kesken, Hietanen sanoo.

Ylioppilaskunnan hallitukseen valittiin kasvatustieteen ylioppilaat Pauliina Konu, Jenni Moilanen ja Ville Luotola. He kaikki opiskelevat luokanopettajan koulutusohjelmassa. Heidän lisäkseen hallitukseen valittiin taiteiden ylioppilas Hilkka Kemppi ja yhteiskuntatieteen kandidaatti Ida Müller.

– Vuonna 2013 keskitytään opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämiseen. Uskomme, että yhteisöllisyys ja toisistamme välittäminen ovat avain opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Myös korkeakouluopiskelijoiden liikuntapalveluiden edistäminen tulee olemaan toimintavuotemme agendalla. Osallistumista demokraattisen opiskelijayhteisön luomiseen pyritään toteuttamaan edustajistovaalien kautta, jossa tähdätään huomattavaan äänestysaktiivisuuden kasvuun, kertovat tulevan hallituksen jäsenet.

Lapin ylioppilaslehden päätoimittajaksi edustajisto valitsi taiteen ylioppilas Kaisa Eerolan. Eerola on aikaisemmin toiminut ylioppilaskunnan graafisena suunnittelijana.

– Lapin ylioppilaslehdessä vuosi 2013 on muutosten vuosi. Odotettavissa on muun muassa lehden sähköinen verkkosivusto, josta pääsee tutustumaan opiskelijamaailman tapahtumiin reaaliaikaisesti. Paperinen ylioppilaslehti ilmestyy tulevana vuonna enää neljä kertaa, Eerola sanoo.

LYY:n toimintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.lyy.fi  

Lisätietoja:
Pääsihteeri Liisa Ansala, paasihteeri@lyy.fi, p. 040 578 4207
Hallituksen puheenjohtaja 2013 Ira Hietanen, irhietan@ulapland.fi, p. 045 127 7488
Päätoimittaja 2013 Kaisa Eerola, kaisa.eerola@lyy.fi, p. 050 562 6984