Uutiset 2011

Ylioppilaskunta palkittiin sähköpolkupyörällä

21.12.2011

Lapin yliopiston vastausprosentti oli maan korkein Suomen Yliopistokiinteistöjen kyselyssä.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy teetti loka-marraskuussa yliopistoissa mittavan kyselyn, jonka tuloksia hyödynnetään yhtiön kiinteistöjen ja kampusalueiden kehittämisessä. Selvästi korkeimman vastausprosentin kyselyssä saavutti Lapin yliopisto, joka palkittiin aktiivisuudestaan Salama Zopo -sähköpolkupyörällä. Sähköpolkupyörä luovutettiin Lapin yliopiston ylioppilaskunnalle (LYY) 21.12.2011.

Sahkopolkupyoran_luovutus.jpg
Sähköpolkupyörän luovutti Lapin yliopiston ylioppilaskunnalle Suomen Yliopistokiinteistöjen kampusmanageri Taavi Viitala (vasemmalla). Pyörän vastaanottivat LYY:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Mällinen (keskellä) ja koulutuspoliittinen vastaava Jarkko Sippola. (Kuva: Rebekka Heino)


Kyselyyn saatiin yhteensä yli kahdeksan tuhatta vastausta. Vastaajista 67 prosenttia oli opiskelijoita ja loput eli kolmannes yliopistojen työntekijöitä. Tärkeimpinä tekijöinä yliopistoilla pidettiin tietoverkkoyhteyksien toimivuutta, sisäilman laatua ja toimivia tiloja. Vastaajat arvioivat, että kampusalueen vetovoimaisuutta lisäävät eniten korkeatasoinen opetusvälineistö, helppo tieteiden välisen yhteistyön harjoittaminen, luonnon aistittavuus kampuksella sekä opiskelijoiden vapaa-aikatilat ja harrastusmahdollisuudet.

– Suomen Yliopistokiinteistöille on tärkeää saada tietoa suoraan opiskelijoilta ja yliopistojen henkilökunnalta, sillä heillä on paras näkemys siitä, millaisen toimintaympäristön he tarvitsevat parhaiden tulosten saavuttamiseksi, kampusmanageri Taavi Viitala sanoo.

– Uskon sähköpyörällä olevan käyttöä nyt, kun taiteiden tiedekunnan tilat sijaitsevat sisäilmaongelmien vuoksi eri puolilla kaupunkia. Harkitsemme pyörän rekisteröimistä LYY 1:ksi, LYY:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Mällinen naurahtaa.

Tarkempia tuloksia kyselyn tuloksista on nähtävillä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n nettisivuilla.

Lisätietoja:
Mervi Huhtelin, palvelu- ja ympäristöjohtaja, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy,
puhelin 050 364 4173, sähköposti, mervi.huhtelin (at) sykoy.fi
 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on Suomen suurin yliopistokampusten kehittäjä, joka omistaa, rakennuttaa ja vuokraa tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yhtiön tavoitteena on kehittää innovatiivisia ja vetovoimaisia kampuksia sekä oppimisympäristöjä, jotka tukevat myös tulevaisuuden tutkimustyötä ja opiskelua. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kampuksia ovat Itä-Suomen yliopisto (Joensuu, Kuopio ja Savonlinna), Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto sekä Åbo Akademi. www.sykoy.fi