Uutiset 2006

Ympäristöministeriöltä rahoitusta ekotuotteiden kansainväliseen tutkimushankkeeseen

27.11.2006

Ympäristöministeriö on myöntänyt 90 000 euroa Lapin yliopistolle ekotuotteiden kansainväliseen EcoFocus -tutkimushankkeeseen.

Tutkimuksessa tarkastellaan EU:n pienyritysten mahdollisuuksia osallistua ekotuotteiden kehittämiseen ja markkinointiin. Tutkimushankkeessa selvitetään mm. pienyrittäjille sopivia eurooppalaisia ekotuotteiden tuotevaihtoehtoja.

Suomessa tällaisia tuotteita voisivat olla esimerkiksi luomuelintarvikkeet, ekomatkailu, ekologiset tekstiilit ja erikoistuotteet. Tarkoituksena on, että tuotteiden ekologisuutta ja markkinointia tehostetaan tutkimuksen keinoin eettisen asiakkaan tarpeisiin kotimaassa ja ulkomailla.

Ekotuotteiden kriteerit analysoidaan tarkoitusta varten kehitetyllä käyttöarvoanalyysillä, josta hankkeessa tehdään Lapin yliopistolla tietokonepohjainen käyttösovellutus. Käyttöarvoanalyysiin valitaan ekologisia kriteereitä yhteistyöverkostoja hyödyntämällä ja yrittäjää unohtamatta.

Lapin yliopistosta hankkeessa ovat mukana hankkeen vastuullinen vetäjä Maarit Pallari sekä Tuomo Vuolteenaho teollisen muotoilun laitokselta ja Aino-Kaisu Luukkainen oikeustieteiden tiedekunnasta. Oulun yliopistosta hankkeessa ovat mukana Maija Vierimaa kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin laitokselta sekä Päivi Jämsä markkinoinnin laitokselta.

Tutkimushankkeessa on mukana Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Lapin yliopisto ja International Institute of Applied Systems IIASA Itävallasta. Itävallasta. Lisäksi EcoFocus -tutkimushankkeessa on mukana seuraavat yritykset: Tuoreverkko Oy Kuopiosta, Vavesaaren tila Kangasniemeltä, Korteniemin hunajatila Mikkelistä, Juvan Luomu Oy Juvalta, Elomestari Oy Torniosta, Pirita Oy Sodankylästä ja Kurmakka-Organic Food Oy Espoosta.

Tutkimushankkeen työryhmä kokoontuu tiistaina 28.11.2006 Lapin yliopistolla alkaen klo 9.30.

Lisätietoja:
Maarit Pallari
Puhelin 016 331 1649, 040 533 2449

LaY/Viestintä/OT