Uutiset 2011

Yrittäjyyden aineopinnot alkavat

7.2.2011

Lapin yliopiston avoimessa yliopistossa alkavat huhtikuussa yrittäjyyden aineopinnot. Yrittäjyyden perusopinnot alkavat ensi syksynä toista kertaa.

Lapin yliopiston avoimen yliopiston kautta on viime syksystä lähtien voinut opiskella Lapin yliopiston sisällöllisesti uudistuneita yrittäjyysopintoja. Niiden kautta opiskelijat saavat kuvan siitä, mitä kaikkea yrittäjyyteen kuuluu sekä valmiuksia yrittäjänä toimimiseen. Opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä.

Tänä keväänä alkavat ensimmäistä kertaa yrittäjyyden aineopinnot, joissa perehdytään muun muassa yritysyhteistyön merkitykseen innovoinnissa ja tuotesuunnittelussa, verkostoitumisen mahdollisuuksiin, vastuulliseen yritystoimintaan sekä yrittäjyyteen taloudellisena, psykologisena ja sosiaalisena ilmiönä. Aineopinnot alkavat 11. huhtikuuta Toimitusketjun hallinta -opintojaksolla ja jatkuvat syyskuussa Yrittäjyyden ulottuvuudet -opintojaksolla.

Yrittäjyysopintojen perusopinnot alkavat puolestaan toista kertaa syyskuussa. Syksyn kolmella opintojaksolla tutustutaan muun muassa yrittäjämäisiin toimintatapoihin, yrittäjyyteen ammattina, yrittämisen merkitykseen yhteiskunnassa, luovuuden ja innovaatioiden merkitykseen yrittäjyydessä sekä liikeidean laadintaan ja toimintaympäristön määrittelyyn.

Opinnoissa käytetään monenlaisia oppimisen ja opetuksen muotoja, muun muassa luentoja, harjoituksia, oppimistehtäviä, kirjallisuuteen perehtymistä sekä oppimista yrityksissä ja työpaikoilla.

Opinnot tarjotaan Lapin yliopiston avoimen yliopiston kautta, ja ne ovat avoimia Lapin yliopiston kaikkien tiedekuntien ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Opintoihin haetaan Lapin yliopiston avoimen yliopiston kautta: aineopintoihin 8.4.2011 mennessä ja perusopintoihin 31.8.2011 mennessä.

Opinnot toteutetaan osana Yrittäjyysopinnoilla yrittäjyyteen -hanketta, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto Vipu Voimaa EU:lta -ohjelman kautta sekä Lapin ELY-keskus.

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Helena Tompuri, avoin yliopisto, p. 0400 159 088, helena.tompuri(at)ulapland.fi
Opetussuunnitelma ja hakumateriaalit

LaY/Viestintä/SV