Uutiset 2010

Yrittäjyyteen kasvatus

15.11.2010

Yrittäjyyskasvatus hallintana -teoksessa tarkastellaan yrittäjyyttä suhteessa valtaan ja yhdenvertaisuuteen.

Teoksessa tutkitaan yrittäjämäisyyden ihannetta sosiaalisten erojen, kuten sukupuolen ja yhteiskuntaluokan, näkökulmista. Tarkastelun kohteena ovat mm. yläkoulun opettajien käsitykset oppilaidensa yrittäjämäisistä kyvyistä, vanhempien asenteet yrittäjyyskasvatukseen, oppilaanohjauksen käytännöt, naisyrittäjyyskoulutus sekä yliopistokulttuurin muutos. Kirjassa pohditaan myös tapoja vastustaa markkinoiden ja talouden ylivaltaa koulutuksessa.

Teoksessa tarkastellaan yrittäjyyskasvatusta suomalaisessa kilpailuyhteiskunnassa, jossa yksilöistä halutaan kasvattaa yrittäjämäisiä kansalaisia eli aktiivisia ja itsenäisiä toimijoita, jotka ovat itse vastuussa omasta työllisyydestään ja hyvinvoinnistaan. Oppilaita ja opiskelijoita harjaannutetaan sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen esikouluista yliopistoihin: 14-vuotiaat osallistuvat bisneskursseille, lukiolaiset erikoistuvat yrittäjyyteen eikä opettajuudenkaan malli ole enää kansankynttilä vaan markkinoija.

Kirjassa etsitään vastausta kysymykseen, millaiseen maailmankuvaan yrittäjämäisyyden ihanne liittyy. Minkälaisia ihmisiä ja työntekijöitä sen nimissä halutaan kasvattaa? Entä ketkä ovat kilpailuyhteiskunnan ”toisia”? Kuinka yrittäjämäisyyden tavoite muovaa ihmisten käsityksiä itsestään, työstään ja toimijuudestaan?

Vastapainon julkaisema Yrittäjyyskasvatus hallintana -teos on suunnattu kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkijoille ja opiskelijoille, mutta se tarjoaa myös laajemmalle yleisölle tuoreita ja kriittisiä näköaloja kasvatuksen ja koulutuksen päämäärien pohtimiseksi. Teoksen ovat toimittaneet Katri Komulainen, Seija Keskitalo-Foley, Maija Korhonen ja Sirpa Lappalainen.

Julkistamistilaisuus: Yrittäjyyskasvatus hallintana -teos julkistetaan Kasvatustieteen päivillä Rovaniemellä torstaina 25.11.2010 klo 17.30 alkaen. Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, ls. 17.

Tarjolla virvokkeita ja pieniä herkkupaloja.

Toimituskunta toivottaa kaikki tervetulleiksi tilaisuuteen!

Lisätietoja:
Keskitalo-Foley Seija
Yliopistonlehtori, Dosentti
Kasvatustieteiden tiedekunta
Puhelin: 040 484 4116
Email: etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT