Opiskelijan puheenvuoro
Avajaisten puheet

Lapin yliopiston lukuvuoden 2019-2020 avajaiset

Opiskelijan puhe

Jenni Tuomainen
Hallituksen puheenjohtaja
Lapin yliopiston ylioppilaskunta


Arvoisa rehtori ja kutsuvieraat, hyvä yliopiston henkilökunta ja rakkaat opiskelijakollegat

Uusi lukuvuosi on alkanut, uudet opiskelijat ovat saapuneet Rovaniemelle ja arki alkaa asettua uomiinsa rutiinien vakiintuessa. Sinänsä tämä on meille kaikille tuttua – onhan Lapin yliopisto kokenut nämä samat jokasyksyiset rutiinit jo 40 vuoden ajan.
Tämä on minulle neljäs syksy Lapin yliopistossa ja olen ilolla tervehtinyt alkanutta lukuvuotta. Halusin toteuttaa konkreettisesti sitä, mistä puhun tänään ja pallottelin haluamaani teemaa viime viikolla kaikkien ainejärjestöjemme puheenjohtajien kanssa. Löysimme pikaisesti yhteisymmärryksen siitä, mistä meidän opiskelijoiden pitäisi olla tyytyväisiä täällä nykyisessä Lapin yliopistossa: opiskelijoiden yhteisöllisyydestä ja poikkitieteellisyydestä. Ja se teema: yhteistyö.

Tämä aihevalinta oli yksinkertainen ja helppo, kunhan se vain kirkastui ajatuksiin. Muutos meidän opiskelijoiden välisessä yhteisöllisyydessä on ollut viime vuosien aikana huikea. Voinkin sanoa, että opiskelijayhteisö on mennyt aimoin harppauksin eteenpäin täällä Rovaniemellä. Ilolla olen huomannut, että yhteistyön raja-aidat ovat kumoutuneet niin täällä yliopiston sisällä eri ainejärjestöjen ja tiedekuntien opiskelijoiden kesken kuin myös korkeakoulukonsernin sisällä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään sekä edunvalvonnallisessa vaikuttamisessa että vapaa-ajan tapahtumien suhteen. En olisi vielä vuonna 2016 uskonut, että silloiset lähestulkoon suurimmat viholliset, eli oikeustieteiden Artikla ja taiteiden TAO järjestävät vuonna 2019 yhteiset sitsit. Tai että ainejärjestötilojen nurkasta tehdään laadukasta, Lapin yliopiston opiskelijoiden omaa radiota Radio Säteilyn nimissä. Merkittäviä edunvalvonnallisia yhteistyön kohteita on puolestaan ollut esimerkiksi vaikutustyö Lapin korkeakoulukonsernin, sen tarjoamien opintojen ja meitä kaikkia palvelevien tukipalvelujen kehittämiseen liittyen.

Hyvät kuulijat,
Viime vuonna tämä sama opiskelijan puheenvuoro käsitteli muutosta ja rohkeutta muutokseen. Elämässä vain muutos on varmaa. Emme saa tyytyä siihen mitä meillä on nyt, vaan meidän on pyrittävä kehittymään ja etenemään - mielellään askel nykymaailman edellä. Muutoksella on myös tärkeä rooli tulevaisuuden Lapin yliopiston kehittymisessä, jotta se on vielä tulevan 40 vuoden kuluttua edelläkävijä ja koko Lapin elinvoiman erinomainen keulakuva. Parhaiten tämä onnistuu yhteistyöllä. Nyt meillä yhdessä on mahdollisuus sellaisiin tekoihin, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden kehitykseen. Käynnissä oleva rehtorivaihdos antaa energiaa tähän muutokseen.

Toivoisin näkeväni, että tässä yhteistyössä voimme nähdä samaa henkeä kuin meidän opiskelijoiden välillä on ollut viimeaikoina. Yhdessä tekemistä, yhteen hiileen puhaltamista, poikkitieteellisyyttä ja jokaisen panoksen kunnioittamista. Työtä tehdään avoimesti, kaikki mukaan ottaen, kuulemalla ja kuuntelemalla. Tiedettä ja taidetta yhdistäen. Erilaisia voimavaroja hyödyntäen.
On meidän tehtävä osallistua aktiivisesti tähän kehittämiseen. Rinta rinnan, tiedekuntarajoista välittämättä. Yhteisiä projekteja, yhteisiä hankkeita ja yhteistä eteenpäin viemistä. Uskaliaasti, ilman ennakkoluuloja ja uutta kokeillen. Tuoden esiin meidän kaikkien vahvuudet, mutta samalla tukien toistemme mahdollisia heikkouksia.

Hyvät juhlavieraat,
Me opiskelijat emme halua olla muistettuja siitä, että hyssyttelimme toisemme hiljaiseksi. Emme myöskään halua olla muistettuja siitä, että yritimme miellyttää toisiamme, kuten pitkään on ollut tapana.

Haluamme olla muistettuja siitä, kuinka todella pidämme toisistamme ja haluamme toimia yhteen hiileen, niin kuin mitään ainejärjestöjen väliä ei olisi. Todellista ymmärtämistä ei ole se, että ollaan kuin toiset - todellista ymmärtämistä on se, että pystytään samaistumaan toiseen, vaikka varsinainen mielipide toisen omasta poikkeaisi.

Toivomme sitä samaa asennetta läpi Lapin yliopiston. Kiitos.