Ilmoitus tentin keskeytyksestä tai estymisestä

Report form for technical problems, interruption in an electronic exam

Täytä tämä lomake mahdollisimman pian, mikäli tentin suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tenttitilassa tapahtuvan häiriön tms. syyn vuoksi. Ilmoituksesi perusteella tilanne tarkistetaan ja sinuun otetaan yhteyttä. Lomakkeen täyttäminen on edellytys sille, että sinulle voidaan antaa mahdollisuus suorittaa tentti uudelleen ennen arvioinnin valmistumista. Huom. Tällä lomakkeella ei voi peruuttaa varausta eikä ilmoittaa tentistä luopumisesta. 

Fill up this form immediately if your exam has been interrupted or obstructed due to technical problems or interruption in an electronic exam room. Filling this form is required if you want to renew the exam before grading. This form can't be used for cancelling a exam reservation.

HENKILÖTIEDOT / PERSONAL INFORMATION

Nimi Name


Opiskelijanumero Student number


Sähköpostiosoite E-mail


TENTTITIEDOT / EXAM INFORMATION

Tenttikoneen numero
 The number of computer


Tenttipäivämäärä
 The date of exam

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Tentin kellonaika
 The time of exam


Tentin keskeytysaika
 The time of interruption


Tentin keskeytyksen tai estymisen syy
 The reason for the interruptionHaluatko uusia tentin?
 Do you want to renew the exam ?