Uratarinat
Lapin yliopistossa opiskelleiden ja valmistuneiden haastatteluita. Osa haastatteluista on julkaistu alun perin Kide-lehdessä. Haastateltavien työtilanne on voinut muuttua haastattelun jälkeen.