Uutiset 2013
 

Kettil Bruun -palkinto professori Terttu Utriaiselle

16.12.2013

Neljästoista Kettil Bruun -palkinto on myönnetty Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Terttu Utriaiselle, joka on toiminnallaan tuonut uusia merkittäviä tiedollisia virikkeitä yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Utriainen on toiminut Lapin yliopistossa rikosoikeuden professorina vuodesta 1982. Hänen mittavasta tieteellisestä julkaisutoiminnastaan mainittakoon kirja ”Raiskaus rikosoikeudellisena ongelmana”, joka on herättänyt tieteellisen keskustelun lisäksi laajaa kansalaiskeskustelua. Suurelle yleisölle Utriainen on tullut tutuksi kolumneistaan lehdissä sekä YLE Radio 1:n Ykkösaamussa. Utriainen tunnetaan laajalti tieteen yhteiskunnallisen roolin korostajana.

Kettil Bruun -palkinto

Kettil Bruun -palkinnon perustamiskirjan mukaan palkinto jaetaan joka toinen vuosi samassa yhteydessä kuin Alkoholitutkimussäätiön apurahat. Palkinto myönnetään henkilölle tai ryhmälle, joka toiminnallaan on tuonut uusia merkittäviä tiedollisia virikkeitä suomalaiseen ja pohjoismaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Palkintoa jaettaessa kiinnitetään erityistä huomiota niihin kysymyksiin, joita Kettil Bruun on ottanut esille tutkimuksissaan ja toiminnassaan.

Palkinnon saajan valitsee toimikunta

Palkinnon saajasta tekee esityksen toimikunta, jonka koollekutsujana toimii Alkoholitutkimussäätiön tutkimusjohtaja ja johon Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta ja Westermarck-seura nimeävät kukin yhden edustajan. Toimikunnan jäseniksi kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on nimennyt professori Pauli Niemelän, valtiotieteellinen tiedekunta professori Risto Eräsaaren ja Westermarck-seura tutkija Katariina Warpeniuksen.

Kettil Bruun -palkitut

Arvid von Martens 1987, Ilkka Taipale 1989, Johanna Suurpää 1991, Nils Christie 1993, Heikki Hiilamo 1995, Raija Julkunen 1997, Jorma Sipilä 1999, Thomas Wallgren 2001, Kevät Nousiainen 2003, Markku T. Hyyppä 2005, Jari Hautamäki 2007, Klaus Mäkelä 2009, Osmo Soininvaara 2012, Terttu Utriainen 2013.

Lisätietoja palkinnosta

LaY/Viestintä/OT