Uutiset 2013
 

Marjaana Seppänen Gerontologia-lehden päätoimittajaksi

17.12.2013

Sosiaalityön professori Marjaana Seppänen Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta on nimitetty Gerontologia-lehden päätoimittajaksi vuoden 2014 alusta lähtien.

Gerontologia-lehti on Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n julkaisema tieteellinen aikakauslehti, jota on julkaistu vuodesta 1987 lähtien. Lehdessä julkaistaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia sekä muita kirjoituksia gerontologian kaikilta osa-alueilta. Ihmisen elämänkulkua, vanhenemista ja vanhuutta tarkastellaan eri tieteiden näkökulmista. Kirjoittajina on mm. terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden, lääketieteen ja liikuntatieteiden edustajia.

Artikkeleiden ja katsausten arvioinnissa käytetään referee-menettelyä, jossa käsikirjoitukset lähetetään kahdelle asiantuntijalle arvioitavaksi nimettöminä. Uuden tutkimustiedon lisäksi lehti esittelee kehitystyötä ja alan uutta kirjallisuutta sekä tarjoaa tilaa keskustelulle ja kritiikille.
Gerontologia-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2011 alusta lähtien lehti on ollut Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n lisäksi myös Societas Gerontologica Fennica ry:n ja Suomen Geriatrit ry:n jäsenlehti.

Lisätietoja:

Gerontologia lehti


Marjaana Seppänen
Professori (gerontologinen sosiaalityö)
Lapin yliopisto/Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
marjaana.seppanen (at) ulapland.fi
puh. 040 4844 207

LaY/Viestintä/OT