Uutiset 2013
 

Koneen Säätiön apurahoja

4.12.2013

Koneen Säätiö on myöntänyt apurahoja ja avustuksia yhteensä noin 16,4 miljoona euroa. Hakemuksia saapui 5259 ja apuraha myönnettiin 477 hakijalle, eli apurahan sai 9 prosenttia hakijoista.

Apurahat Koneen Säätiön tutkijastipendillä työskenteleville tutkijoille

YTM Kosti Joensuu 27.600 euroa
Lars Levi Laestadiuksen filosofia ja länsimaisen metafysiikan kritiikki


Kosti Joensuu tutkii Lars Levi Laestadiuksen (1800–1861) filosofis-psykologista antropologiaa, joka luo perustan hänen teologialleen, etiikalleen, psykologialleen ja yhteiskuntafilosofiselle ajattelulleen. Joensuun erityisenä tutkimuskohteena on Laestadiuksen uskonnon- ja moraalin filosofia sekä sen yhteydessä esitetty länsimaisen metafysiikan ja rationalismin kritiikki.

TaM Minna Rainio 27.600 euroa
Globalisaatiota käsittelevän taiteen eettiset ja poliittiset mahdollisuudet


Minna Raunio tutkii väitöstutkimuksessaan, miten taide voi käsitellä globalisaation varjoissa elävien ihmisten – pakolaisten ja siirtolaisten – kokemuksia, heidän siirtymiään yhdestä maasta ja paikasta toiseen ja heidän elämäänsä erilaisissa kulttuurisissa ja psyykkisissä välitiloissa. Tutkimus osallistuu viime vuosina aktivoituneeseen keskusteluun taiteen poliittisuudesta ja eettisyydestä, nykytaiteesta traumaattisten kokemusten välittäjänä ja taiteilijoiden yhteiskunnallisesta vastuusta.

Lisäksi Raunio sai 2.357 euron apurahan kansainvälisiin konferensseihin osallistumista varten.

YTM Tiina Qvist 27.600 euroa
Parisuhdeväkivallan sovittelu suomalaisen rikos- ja riita-asioiden sovittelukäsittelyn piirissä


Tiina Qvistin tutkimuksen kohteena ovat sovittelukäytännöt parisuhdeväkivaltatapauksissa rikos- ja riita-asioiden sovittelukäsittelyn piirissä. Tutkimus analysoi sekä konkreettisia sovittelukäytäntöjä että yleisemmin väkivallan merkitysten rakentumista.

Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry 5.500 euroa
Yleissivistävän ja tieteellisen lehden kehitystyöhön


AGON -lehden näkyvyyden kasvaessa on syntynyt tarve nostaa lehden profiilia ja kehittää julkaisua. Erityisesti lehden toimitusprosessiin ja verkkojulkisuuteen panostetaan, jotta kirjoittajien tekstit saisivat huolellisen toimitustyön ja lehti saataisiin vapaasti luettavaksi myös internetissä. Tavoitteena on kehittää AGON-lehteä filosofiapainotteisena monitieteellisenä keskustelufoorumina, jossa painotetaan pohjoisuutta.

Filosofiapainotteista AGON -lehteä on julkaistu vuodesta 2001 alkaen neljä numeroa vuodessa. Lehteen on kirjoittanut laaja joukko suomalaisia ammattifilosofeja ja muiden tieteenalojen harjoittajia sekä pohjoisen kulttuurivaikuttajia.

Lisätietoja

LaY/Viestintä/OT