Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK
Uutiset 2013
Bookmark and Share
 
 
 
4.3.2013

Kaivosten johtajuutta ja työhyvinvointia tutkitaan

Lapin yliopiston johtamassa Hyvinvoinnin louhintaa -hankkeessa tutkitaan työhyvinvointia ja sen johtamista kaivoksissa. Yhtenä tavoitteena on luoda kaivoksiin soveltuva työhyvinvoinnin johtamisen malli, joka perustuu myönteisten näkökulmien hyödyntämiseen.

Helmikuussa käynnistyneessä tutkimus- ja kehittämishankkeessa kaivosten työhyvinvointia tarkastellaan myönteisen ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan kautta. Erityistä huomiota kiinnitetään muun muassa johtajuuteen, joka on työhyvinvoinnin yksi tärkeä osatekijä.

Tutkijat muun muassa haastattelevat kaivostyön esimiehiä pyrkien selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat ratkaisevasti työhyvinvointiin kaivoksissa. Esimiesten kanssa luodaan yhdessä työhyvinvoinnin tavoitetila ja rakennetaan keinoja tavoitetilaan pääsemiseksi. Työn tuloksena muodostuu työhyvinvoinnin johtamisen malli, jonka avulla voidaan vahvistaa työhyvinvointia edistäviä asioita, kaivoksen koko henkilöstön työhyvinvointia, sitoutumista työhön sekä positiivista johtajuutta.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa ja kaivospaikkakunnan palvelutarjonnan kehittämisessä.

Tutkimus- ja kehittämishankkeen taustalla ovat kaivostoiminnan aktivoituminen ja kaivosteollisuuden kasvu, jotka johtavat kilpailuun uusista, ammattitaitoisista työntekijöistä ja osaavasta johtajuudesta. Kaivosteollisuudessa on myös monia työhyvinvointia koettelevia tekijöitä: työ on dynaamista, se vaatii erityisiä tietoja ja osaamista, ja lisäksi ihmiset työskentelevät usein etäällä kotikunnastaan, perheestään tai jopa vieraassa maassa. Toimialalla korostuvatkin entisestään avainhenkilöiden sitouttaminen tehtäviinsä sekä panostaminen työhyvinvointiin ja johtajuuteen. Hankkeen kautta pyritään selvittämään, millaisia voimavaroja positiivisesti koettu työhyvinvointi ja johtajuus voivat antaa kaivosorganisaatioille.

Hyvinvoinnin louhintaa -hanketta koordinoi Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, joka myös vastaa hankkeen tutkimusosiosta. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut, jotka kehittävät työhyvinvoinnin johtamismallia. Tieteellisinä johtajina toimivat Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan professorit Antti Syväjärvi ja Juha Perttula. Hanke on Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman Hyvinvoinnin Lappi -painopistealan kärkihanke.

Kesään 2014 asti jatkuvaa hanketta rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto. Lisäksi sitä rahoittaa Kittilän Suurikuusikon kultakaivosta operoiva Agnico-Eagle Finland Oy.

Lisätietoja:
Professori Antti Syväjärvi, p. 0400 606 244
Professori Juha Perttula, p. 0400 328 104
Projektipäällikkö Raimo Jänkälä, p. 040 510 9481
Tutkija Ilkka Salmi, p. 040 484 4178
Sähköpostit: etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/SV