Uutiset 2013
 

Kaarina Määttä kirjoitti oppaan kandidaatintutkielman tueksi

13.12.2013

Professori Kaarina Määttä on kirjoittanut uuden opaskirjasen kandidaatintutkielman tekemisestä. Kirjanen antaa eväitä myös pro gradu -tutkielmaa varten sekä ylipäänsä tieteelliseen tutkimukseen.

Kaarina Määtän mukaan opiskelijalle kandidaatintutkielma voi olla kaikkein vaativin opinnäytetyö sen vuoksi, että se on ensimmäinen tieteellinen tutkielma. Kandidaatintutkielma – mikä se on ja miten se voidaan tehdä -kirjanen antaa vastauksia siihen, millaisia erilaisia vaiheita kandidaatintutkielman tekemiseen sisältyy ja mitä asioita tutkielman laadinnassa kannattaa ottaa huomioon.

Kirjasessa annetaan vinkkejä ja ohjeita muiden muassa seuraaviin asioihin: mikä avuksi aiheenvalinnassa, miten saada kirjoittaminen sujumaan, mitä on hyvä ohjaus ja rakentava palaute, mitä tarkoittaa tutkielmaseminaari ja opponentti sekä miten kandidaatintutkielmaa arvioidaan. Kirjanen sisältää myös tutkielman ulkoasua ja lähteiden merkintää koskevat ohjeet sekä menetelmäkirjallisuusluettelon.

– Toivon, että oppaasta on apua opinnäytetyön käynnistyessä sekä myös silloin, kun opiskelija haluaa saada varmuutta joihinkin tutkielman tekemisen vaiheisiin, Määttä sanoo.

Määtän mukaan eri tieteenaloilla on erilaisia käytäntöjä. Lisäksi tutkielman tekemisen voi vaiheistaa monella eri tavalla ja myös kokonaisuuden voi rakentaa kukin omalla tavallaan.

– Kandidaatintutkielma-kirjanen tarjoaa yhdenlaiset raamit kandidaatintutkielmalle. Näin opiskelija tuntee ainakin yhden tavan edetä kandidaatintutkielman tekemisessä, Määttä sanoo.

Monet kandidaatintutkielman laadinnassa saadut opit kertautuvat tutkimustyötä jatkettaessa. Onnistuessaan kandidaatintutkielma antaa virikkeitä ja hyvät lähtökohdat myös pro gradu-tutkielmalle sekä ylipäänsä tieteelliseen tutkimukseen.

– Toivon, että opas tukee myös kandidaattitutkielman ohjaajien työtä, ja että sitä voitaisiin soveltaa tiedekuntiemme eri pääaineiden tarpeisiin, vararehtori Kaarina Määttä toteaa.

Kirjasta jaetaan tiedekuntiin ja ylioppilaskuntaan ja sitä voi tilata opintopalveluista.

Kirja on myös luettavissa täällä.

Lisätietoja:
Vararehtori, professori Kaarina Määttä
puh. 0400-696480

LaY/Viestintä/OT