Uutiset 2013
Bookmark and Share
 
 
 
19.12.2013

Uusi julkaisu inklusiivisen koulun kehittämisestä

Essi Kesälahden ja Sai Väyrysen koostama inklusiivista koulua käsittelevä julkaisu avaa lukijalle inkluusion moninaisuutta sekä nostaa esille esimerkkejä inkluusion toteuttamiseksi kouluissa.

Inkluusion pääajatus on, että kaikilla oppilailla on oikeus opiskella omassa lähikoulussaan ja saada tarvittaessa tukea oppimiseen tavanomaisessa luokkatilanteessa sen sijaan, että heidät sijoitettaisiin erityiskouluihin ja -luokkiin oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämiseksi.

Julkaisu pohjautuu vierailuihin, joita hankkeen osapuolet tekivät Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan, Venäjälle ja Suomeen. Vierailujen tavoitteena oli saada tietoa ja oppia eri maiden hyvistä käytänteistä. Kouluihin ja yliopistoihin tehdyillä vierailuilla havainnoitiin inkluusiota koulujen ja yliopistojen arjessa. Lisäksi vierailujen yhteydessä kiinnitettiin huomiota opettajankoulutukseen ja inkluusion lakiperustaan sekä erilaisiin tapoihin ymmärtää inkluusion käsite. Julkaisu on koostettu raporteista, joita kirjoitettiin eri maihin tehtyjen vierailujen perusteella. Julkaisu sopii erityisesti kasvatusalan toimijoille, kuten opettajille, opettajaksi opiskeleville, opettajankoulutuksen kehittäjille sekä kaikille inkluusiosta kiinnostuneille.

Learning from Our Neighbours: Inclusive Education in the Making -julkaisu on osa hanketta, jonka tavoitteena on edistää koulujen inkluusiota. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto ja sen tieteellisenä johtajana toimii PhD Sai Väyrynen. Hankkeen yhteistyökumppaneita Venäjällä ovat Pohjoinen valtion federatiivinen yliopisto Arkangelissa, Murmanskin valtion humanistinen yliopisto, Arkangelin ja Murmanskin alueiden koulutus- ja tiedeministeriöt sekä Murmanskin alueen kasvatus- ja kulttuurialan täydennyskoulutusinstituutti. Hankkeen rahoitus on The KOLARCTIC ENPI 2007–2013 -ohjelmasta.

Julkaisu on saatavilla sähköisessä muodossa hankkeen verkkosivuilla

Lisätietoja:
Tutkimusavustaja Essi Kesälahti, puh. 040 484 4172 eskesala(at)ulapland.fi
Projektipäällikkö Katja Norvapalo, puh. 040 484 4185 etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT

 


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK