Uutiset 2015

Julkaisu: Integrated Media in Change

9.1.2015

Muuttunut mediamaisema on nostanut viestinnän tutkimuksessa esiin kysymyksiä, jotka eivät avaudu perinteisin tutkimusmetodein. Riitta Brusilan ja Hannu Vanhasen toimittamassa Integrated Media in Change -teoksessa pohditaan, mitä monitieteellinen tutkimusote voi tarjota integroituvan median tutkimiselle.

Median käsite on liikkuva ja joustava. Uusi media ei ole yksinomaan remedioitumista eli vanhan median jatketta. Esimerkiksi Facebook ja muut verkkosovellukset ovat kansalaisten suoran informaation ja viihteen uusia interaktiivisia jakeluväyliä.

Mediatutkijat ovat havainneet, että yhteisten tutkimusintressien rinnalla medialla on myös omat maakohtaiset erityispiirteensä. Vaikka ongelmat ovat globaaleja, niin mediailmiöitä on tutkittava myös kansallisesti ja jopa hyperpaikallisesti, jotta sitä voidaan todella ymmärtää.

Teos valaisee monitieteellisyyden risteyskohtaa, jossa filosofia ja sosiaalitieteet voivat kohdata viestinnän, designin, graafisen suunnittelun, valokuvan, taiteen ja sosiaalisen mediateknologian.

Kirjan kirjoittajakaarti on kansainvälinen kokoelma professoreita, yliopistolehtoreita, tohtoriopiskelijoita ja tutkijoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Bangladeshista ja Kiinasta.

integrated-media-in-change-cover-web.jpg

Riitta Brusila ja Hannu Vanhanen (toim.):
Integrated Media in Change
Lapland University Press, 2014
s. 288, ISBN 978­952­310­993­3

Tilaukset

Lisätietoja:
Riitta Brusila
Professori, graafinen muotoilu
p. 040 584 3672
riitta.brusila (at) ulapland.fi

Hannu Vanhanen
Professori, graafinen muotoilu
p. 40 484 4170
hannu.vanhanen (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/PS