Uutiset 2015

Apulaisprofessori Satu Uusiauttilta uusi teos työssä menestymisestä

28.8.2015

Perinteisesti menestykseen liitetään korkeaan asemaan nouseminen, iso työhuone ja huipputulokset, mutta entäpä jos menestys olisikin merkki työntekijän myönteisestä kehityksestä ja työn kiinnostavuudesta. Kasvatustieteen apulaisprofessori Satu Uusiautti Lapin yliopistosta hahmottelee uudessa teoksessaan työssä menestymistä onnistumisina, merkityksellisyyden kokemuksena ja tekemisen meininkinä.

Menestyvä ja hyvinvoiva yritys positiivisen psykologian valossa. Yritysjohdon ja työntekijöiden käsityksiä menestyksestä (2015, BoD, Helsinki) raportoi Suomen Kulttuurirahaston Lapin maakuntarahaston tuella toteutetun tutkimuksen, jossa haastateltiin yrityksen johtajia ja esimiehiä. Haastattelujen lisäksi yrityksen toimihenkilöt vastasivat menestyksen taustatekijöitä kartoittavaan kysymykseen. Tutkimus on jatkoa Uusiauttin aiempiin työssä menestymistä käsitteleviin tutkimuksiin.

Tutkimuksessa menestystä lähestytään myönteisestä näkökulmasta: menestys nähdään työntekijän positiivisen kehityksen ja toiminnan ilmentymänä.

– Menestys näyttäytyi saavutettuina tuloksina – mitattavissa olevana menestyksenä ja esimerkiksi asiakastyytyväisyytenä – mutta erityisen tärkeää on myös hahmottaa tuloksen takana oleva menestysprosessi, Satu Uusiautti summaa.

Menestysprosessi koostuu esimerkiksi työpaikan sosiaalisten suhteiden laadusta, hyvistä johtamiskäytänteistä, kannustavasta ja avoimesta työilmapiiristä sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä. Nämä edistävät menestystä työyhteisön näkökulmasta.

Työntekijäkohtaisia tekijöitä ovat esimerkiksi mahdollisuus hyödyntää omia vahvuuksiaan työssä sekä halu kehittyä ja kehittää työtä. Erityisen tärkeäksi menestystekijäksi nousi myös työntekijöiden kyky sopeutua muutoksiin ja optimistisuus.

– Myönteinen asennoituminen muutoksiin näkyy muun muassa tapana ajatella työssä kohdattavat muutokset mahdollisuutena oppia uutta, kehittyä ja nähdä oman alansa eri puolia. Uskallusta hypätä mukaan uuteen tarvitaan työelämän muutosten tuulissa, joskin muutokset pitäisi nähdä myös luonnollisena osana työtä, Uusiautti huomauttaa.

Kirjassa esitellään positiivisen psykologiaan nojautuen menestyksen ilmiön taustaa sekä käytännöllisiä tuloksia ja johtopäätöksiä. Kirja sopii niin opettajien ja kouluttajien kuin tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön kasvatus- ja käyttäytymistieteiden sekä työ- ja organisaatiotutkimuksen aloilla sekä kaikille myönteisestä kehityksestä, työssä menestyksestä ja positiivisesta psykologiasta kiinnostuneille.

Teosta voi ostaa kirjakaupoista ja internet-kirjakaupoista sekä suoraan kustantajalta.


Lisätietoja:

Apulaisprofessori Satu Uusiautti
Lapin yliopisto
satu.uusiautti (at) ulapland.fi
P. +358 40 484 4150