Uutiset 2015

Lapin yliopisto ja ammattikorkeakoulu tiivistävät yhteistyötään lastensuojelutyön opetuksessa

2.2.2015

Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyönä Lastensuojelutyön ytimessä -opintokokonaisuuden vuosina 2015–2017. Kyseessä on valtakunnallisesti ainutlaatuinen korkeakoulujen opetuksen yhdistävä pilottihanke lastensuojelutyössä.

Sociopolis-yhteistyörakenteessa toteutettava opintokokonaisuus nousee yhteiskunnallisista ja sosiaalialan ammatillisista tarpeista. Sillä vastataan työelämän sosiaalialan koulutukselle osoittamiin haasteisiin, erityisesti osana paikallista ja kulttuurista toimintaympäristöä. Opintokokonaisuuden tavoitteena on lastensuojelun ammatillisen osaamisen vahvistaminen sosionomi- ja sosiaalityöntekijäkoulutuksissa, minkä tarve on noussut viime vuosina esiin valtakunnallisissa selvityksissä. Lisäksi syvennetään opiskelijoiden tietoa ammattialojen yhteisestä ja omasta työskentelystä sekä roolista lastensuojelutyössä. Samanaikaisesti kehitetään laadukkaita ja monipuolisia opetusmenetelmiä korkeakouluyhteistyönä.

Kahdenkymmenen opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus muodostuu neljästä moduulista, joiden suunnitteluun on osallistunut laaja asiantuntijaryhmä tutkijoita, opettajia ja käytännöntoimijoita Lapin yliopistosta ja Lapin ammattikorkeakoulusta sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Opintokokonaisuuden moduulit ovat: 1) Lastensuojelun ideologiset lähtökohdat, taustat ja perusteet (3 op), 2) Lastensuojeluasiakkuuksien moninaisuus (4 op), 3) Kohtaaminen ja menetelmällisyys lastensuojelutyössä (5 op) ja 4) Lastensuojelutyön juridiikka ja työprosessit (8 op).

Opintokokonaisuuden ensimmäisen moduulin aloitti tammikuussa yli 60 sosiaalityön opiskelijaa Lapin yliopistosta ja yli 30 sosionomiopiskelijaa Lapin ammattikorkeakoulusta.

Opintokokonaisuuden on mahdollistanut Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun Sociopolis-yhteistyölle myöntämä rahoitus. Sen turvin opiskelumateriaalien tuottamisessa on hyödynnetty valtakunnallisesti johtavia asiantuntijoita. Kolme vuotta sitten solmittu Sociopolis-yhteistyösopimus on tiivistänyt yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun sosiaalialan ja Lapin yliopiston sosiaalityön koulutusten välillä. Toiminnalla vahvistetaan myös työelämävalmiutta.


Lisätietoja:
Professori Merja Laitinen
Lapin yliopisto
p. 040 509 2153
merja.laitinen (at) ulapland.fi

Lehtori Susanna Helavirta
Lapin ammattikorkeakoulu
p. 050 310 9491
susanna.helavirta (at) lapinamk.fi


LaY/Viestintä/PS