Uutiset 2015

Lapin rahaston apurahat Lapin yliopistoon

28.5.2015

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto on jakanut apurahoina Lapin yliopiston tutkijoille yhteensä 150 500 euroa. Apurahan sai kaksitoista henkilöä.

Lapin rahaston A.E. Nordenskiöldin -stipendin tarkoituksena on edistää arktisen alueen tutkimusta, ja se myönnettiin tänä vuonna taiteen maisteri Mari Orjasniemelle. M.S. Elomaan rahastosta jaettiin apurahoja saamelaisopiskelijoiden tukemiseksi.

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto myönsi 23.5.2015 Lapin yliopiston tutkijoille ja opiskelijoille seuraavat apurahat:

Taiteiden tutkimus

TaM Mari Orjasniemi:
Arktisen alueen ekologista kestävyyttä edistävien ratkaisujen yhteiskehittäminen kollaboratiivisessa mediassa, väitöskirjatutkimus 24 000 euroa.

TaM Noora Hattunen
Lasten kuvakirjan tekemiseen 4 000 euroa.

Kasvatustieteet ja opetusala

FM, KM, FM (emerita) Marita Kilpimaa
Andreas Alarieston elämä ja voimaantuminen hänen laulujensa ja kertomustensa kautta tarkasteltuna, väitöskirjatutkimus 2 000 euroa. 

KM Maarit Lasanen
Vammaisuuden kokemus sekä Pohjois-Suomessa saadun vertaistuen merkitys kuulovammaisten lasten kokemana, väitöskirjatutukimus 14 000 euroa. 

Kasvatustieteiden yo Laura-Maija Niittyvuopio
Etnografinen tutkimus kaksikielisten saamelaislasten kielivalinnoista ja niiden periaatteista, pro gradu-tutkielma 2 000 euroa. 

KM Satu Taskinen
Miten suomenkielinen kieliryhmä houkuttaa? Toimintatutkimus eri kieli-ja kulttuuritaustaisten oppilaiden osallisuudesta rovaniemeläisessä peruskoulussa, väitöskirjatutkimus 12 000 euroa. 

Oikeustieteet

OTM Jukka Ahtinen
Rikosasianajajan lojaalisuusvelvollisuus asiakkaana olevaa rikosasian vastaajaa kohtaan, väitöskirjatutkimus 18 000 euroa. 

HTM Juha Guttorm
Miten saamelaisten kulttuuri-itsehallinto toteutuu Suomessa, väitöskirjatutkimus 6 500 euroa.

Oikeustieteen ylioppilas Juho Lakkala
Perusopintoihin 2 000 euroa. 

Yhteiskuntatieteet

YTM Piritta Parkkari
Yrittäjyyden alkuvaiheet, väitöskirjatutkimus 24 000 euroa. 

YTT Marjo Lindroth
Oikeudet osana alkuperäiskansojen hallintaa, väitöskirjan jälkeinen tutkimus 14 000 euroa. 

YTK Sari Guttorm
Teemahaastattelu saamelaisnuorten tulevaisuuden odotuksista, pro gradu-tutkielma 2 000 euroa. 

YTM Marjo Outila
Kuoleman kokeminen ja kuolemaprosessissa tarvittava tuki, väitöskirjatutkimus 12 000 euroa.

Fil. tohtori Sari Stark
Porolaidunnuksen vaikutusten historiallis-ekologiseen synteesiin, väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen 14 000 euroa.

LaY/Viestintä/OT