Uutiset 2015
Timo_Koivurova_22.jpg

Timo Koivurova valittu Arktisen keskuksen johtajaksi

3.11.2015

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 3.11. valinnut tutkimusprofessori Timo Koivurovan Arktisen keskuksen johtajaksi viisivuotiskaudelle 2016 - 2020. Koivurova on työskennellyt elokuusta asti Arktisen keskuksen vt. johtajana. Paikkaa haki kaikkiaan 13 henkilöä Suomesta ja ulkomailta, ja valintaa varten haastateltiin neljä ehdokasta.

Koivurova (48 vuotta) on väitellyt Lapin yliopistossa vuonna 2001 ympäristövaikutusten arvioinnista arktisella alueella. Hän on toiminut Arktisessa keskuksessa Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin johtajana ja tutkimusprofessorina vuodesta 2004 alkaen.

”Arktisen alueen globaali merkitys on nopeasti kasvanut. Samoin mielenkiinto arktisuutta kohtaan on nykyään maailmanlaajuista. Taustalla on ennen muuta ilmastonmuutos, yhdistettynä moniin muihin tekijöihin. Omassa työssämme kohtaamme tämän laajan kiinnostuksen päivittäin, sillä olemme keskellä tätä kaikkea. Arktisen keskuksen toimintatapa eli vahvan arktisen tutkimuksen yhdistäminen tiedon jakamiseen ja popularisointiin on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Meillä on mahdollisuus toimia monilla tavoin edelläkävijänä, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti”, Koivurova sanoo.

”Yksi alkavan johtajakauteni suurimmista haasteista on keväällä 2017 alkava Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa, kahdeksan arktisen valtion ja alueen alkuperäiskansojen yhteistyöfoorumissa. Tässä me tiedeyhteisönä olemme tärkeässä roolissa. Olemme jo alkaneet valmistautua sekä kansallisesti että Lapissa siihen, miten puheenjohtajuutta voisi mahdollisimman tehokkaasti ja mielekkäästi edistää. Tämä on myös hieno mahdollisuus tuoda arktisia asioita suomalaisten tietoon”, Koivurova sanoo.

”Arktinen keskus on luonut kovan kansainvälisen statuksen arktisessa tutkimuksessa ja sillä on hyvä kansallinen asema. Mutta huippuluokan työtä tehdään muuallakin, ja yhteistyöverkostojen kehittäminen on tärkeää. Lapissa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja eri tutkimuslaitoksissa on niiden omilla aloilla paljon potentiaalia maailmanluokan tutkimukseen. Tarvitaan myös yhä tiiviimpiä yhteyksiä muihin suomalaisiin arktista tutkimusta harjoittaviin tahoihin, joita löytyy erityisesti Oulusta ja pääkaupunkiseudulta. Arktinen yliopisto on tärkeä kansainvälinen verkosto. Tässä kokonaisuudessa Arktinen keskus haluaa edistää yhteistyötä ja jatkaa aktiivisena toimijana niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti”, Koivurova toteaa.

”Arktisessa keskuksessa on samassa talossa vahvaa monitieteistä tutkimusta ja asiantuntemusta siitä, miten tieto saatetaan mielekkäällä tavalla eri kohderyhmien käyttöön. Siksi pystymme uskottavasti olemaan Euroopan Unionin Arktinen informaatiokeskus, jos EU:ssa näin päätetään. Meillä on kyky johtaa eurooppalaista verkostoa, joka pystyy uskottavasti myös tuottamaan koko EU:lle kansantajuisesti tietoa arktisesta alueesta”, Koivurova sanoo.

Timo Koivurova on Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston dosentti. Hänen erityisalanaan on kansainvälinen ja EU-oikeus, erityisesti niiden soveltaminen arktisella alueella. Hän on toiminut asiantuntijana monissa arktista aluetta koskevissa kansainvälisissä prosesseissa ja yhteistyöverkostoissa ja hän on kirjoittanut suuren määrän alaa koskevia julkaisuja.

Arktinen keskus on Lapin yliopistoon kuuluva tutkimuslaitos, joka sijaitsee Rovaniemellä Arktikum-talossa. Arktisen keskuksen toimintaan kuuluvat myös arktinen tiedekeskus, tiedeviestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Keskuksessa työskentelee noin 70 henkilöä, jotka tulevat yli kymmenestä eri maasta.


Lisätiedot:

Timo Koivurova, Arktinen keskus, Lapin yliopisto
timo.koivurova(at)ulapland.fi
040 5519522
(Koivurova on 3.11. työmatkalla ulkomailla ja Rovaniemellä 4.11. iltapäivällä)

Lisätiedot valinnan perusteluista:

Raimo Väyrynen, hallituksen puheenjohtaja, Lapin yliopisto
050 3534850

Mauri Ylä-Kotola, rehtori, Lapin yliopisto
mauri.yla-kotola (at) ulapland.fi
0400 276288