Uutiset 2015

Kehittämispäällikkö Mare Rantaniemi 1965–2015

15.9.2015

Kehittämispäällikkö Mare Rantaniemi (os. Oissar) syntyi Tallinnassa, Virossa 20.6.1965. Rantaniemen tie vei vuonna 1991 kahden Moskovassa vietetyn työrupeaman jälkeen Rovaniemelle, jossa hän suoritti yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Russian Competence -maisteriohjelmassa.

Opintojensa aikana Rantaniemi työskenteli Tallinnassa Viron tulevaa Euroopan unionin jäsenyyttä valmistelevassa toimistossa ja hän seurasi myöhemminkin mielenkiinnolla entisen kotimaansa EU-integraatioprosessia.

Lapin yliopistolle Rantaniemi palkattiin ensimmäisen kerran vuonna 1998 opintoasiain amanuenssin tehtävään ja myöhemmin erilaisiin hanke- ja kehittämistehtäviin. Vuonna 2012 hänet valittiin Kasvatustieteiden tiedekunnan kehittämispäälliköksi, jossa tehtävässä hän työskenteli yhtäjaksoisesti sairastumiseensa saakka syksyllä 2014. Rantaniemi kuoli vaikean sairauden murtamana Rovaniemellä 3.9.2015.

Mare Rantaniemi oli sujuvasti venäjää puhuva hanketoiminnan moniammattilainen, jonka laajat yhteistyöverkostot ja vankka osaaminen olivat tärkeässä osassa Lapin yliopiston menestyksekkäässä hanketoiminnassa Barentsin alueella. Vuosina 2001–2008 hän veti esimerkiksi laajaa Barents Specialists -nimistä hankekokonaisuutta, joka loi yhteistyöverkoston 15 koulutusorganisaation välille Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

Rantaniemen luotsaamissa Venäjä-hankkeissa tehtiin monipuolista lähialueyhteistyötä: hankkeissa koulutettiin Murmanskin alueen virkamiehiä, edistettiin elinkeinoelämän ja koulutustoimijoiden yhteistyötä ja koulutustarpeiden ennakointia sekä arvioitiin kouluissa tarjottavan opetuksen laatua. Viime vuosina Rantaniemi osallistui myös koulutusvientiin liittyvään hanketoimintaan.

Rantaniemi oli valoisa persoona, jonka hersyvä huumori ja räiskyvä temperamentti tekivät hänestä erittäin pidetyn kollegan. Marea jäävät syvästi kaipaamaan laajan työkaveri- ja ystäväpiirin lisäksi hänen miehensä ja poikansa.

Saara Koikkalainen, Aini Linjakumpu, Päivi Naskali & Satu Pesola