Uutiset 2015

Julkaisu: Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua

13.1.2015

Tuore kasvatustieteen julkaisu kuvaa, kuinka koulun toimintakulttuuria voidaan kehittää monitoimijuuden avulla. Teoksessa pohditaan myös, kuinka oppilaiden ja huoltajien osallisuutta voidaan vahvistaa, ja miten jaettua asiantuntijuutta tulisi kehittää.

Suvi Lakkalan, Hennariikka Kankaan ja Marja Puljun toimittama teos kokoaa yhteen ESR-rahoitteisen Monitoimijuus koulussa -pilottihankkeen tulokset.

Lapin yliopiston harjoittelukoulun koordinoimassa hankkeessa kehitettiin yliopiston luokanopettajakoulutuksen ja sosiaalityön koulutuksen välille uudenlaista poikki- ja monitieteistä tutkimus- ja opiskelutoimintaa, josta voisi olla hyötyä myöhemmin työelämässä.

Teoksessa esitellään hankkeen suunnitteluryhmän luoma monitoimijuusmalli. Lisäksi kuvataan koulun eri toimijoiden kokemuksia ja käsityksiä muun muassa vanhempien toimijuudesta ja osallisuudesta koulussa sekä lapsen hyvinvoinnin tukemisesta moniammatillisena yhteistyönä.

Kirjan lopussa ääneen pääsevät myös lapset: Oppilaiden osallisuuden kokemuksia selvitetään osallistuvan tapaustutkimuksen avulla ja tehdään selkoa oppilaiden osallisuuden tukemisesta yläkoulun siirtymävaiheessa.

Lakkala, Suvi; Kangas, Henriikka & Pulju, Marja (toim.) (2014):
Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen monitoimijuuden avulla.
Lapin yliopisto, 193 s.
ISBN: 978-952-484-787-2


Lisätiedot:
Suvi Lakkala
Yliopistonlehtori
Lapin yliopisto
p. 040 484 4108
suvi.lakkala (at) ulapland.fi

Hennariikka Kangas
Lehtori/erityisopetus
Lapin yliopiston harjoittelukoulu
p. 040 484 4217
hennariikka.kangas (at) ulapland.fi

Marja Pulju
Yliopisto-opettaja
Lapin yliopisto
p. 040 484 4218
marja.pulju (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/PS