Uutiset 2015

Taidekammi: Lapin kansanedustajaehdokkaiden asennoituminen kuvataiteilijoiden heikkoon asemaan

9.3.2015

Yliopistonlehtori Kalle Lampela on lähettänyt Taidemaalariliiton laatiman kyselyn kuvataiteilijoiden asemasta noin 70 Lapin kansanedustajaehdokkaalle. Reilussa viikossa kyselyyn on vastannut kaksi ehdokasta.

Taidemaalariliitto haluaa olla vaalien alla yhteydessä kaikkiin Suomen ehdokkaisiin ja kertoa heille kuvataiteilijoiden asemasta. Tempauksellaan liitto yrittää vaikuttaa siihen, että kuvataiteilijoiden eläke- ja sosiaaliturvaa parannettaisiin.

Yliopistonlehtori Kalle Lampela välitti Taidemaalariliiton viestin noin 70 Lapin kansanedustajaehdokkaalle. Viesti sisälsi viisi kysymystä, joihin vastaukset pyydettiin lähettämään Taidemaalariliittoon. Kalevalanpäivänä 28.2.2015 lähetettyyn kyselyyn on vastannut 9.3.2015 mennessä kaksi Lapin ehdokasta.

Lue Kalle Lampelan blogi Lapin kansanedustajaehdokkaiden asennoitumisesta kuvataiteilijoiden heikkoon asemaan.

LaY/Viestintä/OT