Uutiset 2015

Väitös: Vieraanvaraisuus syntyy tilan tekemisestä toiselle

9.11.2015

Kansainvälisen liikkuvuuden kasvun myötä meidät on haastettu pohtimaan, miten kohtaamme vieraan ihmisen. Vieraanvaraisuus, vastuullisuus ja yhdessä tekeminen edellyttävät valmiutta muuttaa ja keskeyttää omia tapoja ajatella, toimia ja olla. Vieraanvaraisuudessa on kyse tilan tekemisestä toiselle, ilmenee YTM Emily Höckertin tuoreesta matkailututkimuksen väitöstyöstä.

Kysymys vieraanvaraisuudesta ja vieraan kohtaamisesta on yhtä vanha kuin ihmisyys. Vieraanvaraisuus ja vastuu vierasta kohtaan ovat nousseet ajankohtaisiksi pohdinnan aiheiksi pakolaiskriisin kasvaessa.

Emily Höckert tarkastelee väitöstyössään vieraanvaraisuuden etiikkaa ja vastuullisia kohtaamisia matkailun kehittämistyön maailmoissa. Peruskysymykset etiikasta ja vastuullisuudesta ovat samanlaisia kaikissa ihmisten välisissä kohtaamisissa tilanteesta ja paikasta riippumatta. Ajatus vieraanvaraisuudesta kehottaa pohtimaan, miten suhtaudumme toisiin ja myös itseemme:

– Kansainvälisen matkailun ja maahanmuuton risteyskohdassa olisi tärkeää pysähtyä miettimään, minkälaista avoimuutta odotamme muilta ja miten teemme itse tilaa toiselle, Höckert ehdottaa.


Matkailukehitystä ja kolonialismin kaikuja Nicaraguan kahviylängöillä

Emily Höckert on tutkimuksessaan kulkenut matkailijoiden, tutkijoiden ja kehitystyöntekijöiden jalanjäljillä Nicaraguan kahviylängöillä. Tutkimus keskittyy vieraiden ja paikallisten välisiin kohtaamisiin, joissa tavoitteena on tukea kahvikylien mahdollisuuksia hyötyä Nicaraguan kasvavasta matkailusektorista. Tämän tyyppinen matkailukehitys nähdään usein erityisen kestävänä ja vastuullisena matkailukehityksen muotona, sillä se perustuu paikallisten aktiiviseen osallistumiseen.

– Tutkimukseni edetessä huomasin, miten vieraiden vahva halu auttaa ja kehittää saattoivat lähes hiljentää autettavan. Toisaalta se tapa, jolla vieraat odottivat paikallisilta ehdotonta vieraanvaraisuutta, toi mieleen epämukavan kaiun kolonialistisesta ajatusmaailmasta, Höckert kertoo.

Höckertin mukaan avoimuus ja tilan tekeminen toiselle eivät voi olla yksin kenenkään vastuulla. Ajatus vieraanvaraisuuden etiikasta kannustaa sekoittamaan rooleja vieraan ja paikallisen, auttajan ja autettavan välillä sekä jättämään oven auki ennakoimattomille ja yllättäville asioille.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

YTM Emily Höckertin väitöskirja Ethics of Hospitality: Participatory Tourism Encounters in the Northern Highlands of Nicaragua tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa lauantaina 14. marraskuuta kello 12 alkaen luentosalissa 3 (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä toimii professori Kellee Caton, Thompson Riversin yliopistosta Kanadasta ja kustoksena professori Soile Veijola Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Tietoja väittelijästä:

Emily Höckert. Kuva: Marko Junttila
Kuva: Marko Junttila

Suvi Emily Höckert (s. 1981 Turussa) on kirjoittanut ylioppilaaksi Porin Kuninkaanhaan lukiosta vuonna 2001. Hän on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2009 pääaineenaan matkailututkimus.

Höckert on opiskellut matkailututkimusta ja kehitystutkimusta Lapin yliopiston lisäksi myös Espanjassa ja Ruotsissa. Hän on työskennellyt Nicaraguassa kehitysyhteistyötehtävissä ja osallistunut YK:n matkailujärjestö UNWTO:n koulutukseen. Hän on ollut matkailututkimuksen jatko-opiskelijana Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa Lapin yliopistossa vuodesta 2011 alkaen ja työskennellyt väitöskirjaa tehdessään Helsingin yliopistossa, Suomen Akatemian rahoittamassa ja Jussi Pakkasvirran johtamassa POLITOUR-hankkeessa.


Lisätietoja:

Emily Höckert
emily.hockert (at) ulapland.fi
p. +46 733 18 4455Julkaisun tiedot:

Emily Höckert: Ethics of Hospitality: Participatory Tourism Encounters in the Northern Highlands of Nicaragua. Acta Universitatis Lapponiensis 312. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi. 2015. ISNB 978-952-484-855-8. ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 180. ISBN (pdf) 978-952-484-856-5. ISSN (pdf) 1796-6310.LaY/Viestintä/RJ