Uutiset 2015

Kansainväliset opiskelijat erittäin tyytyväisiä opiskelukokemukseensa Lapin yliopistossa

5.5.2015

Lapin yliopisto on pärjännyt hyvin laajassa kansainvälisessä kyselytutkimuksessa, jossa kartoitettiin ulkomaalaisten opiskelijoiden tyytyväisyyttä opiskelupaikkaansa. Kansainvälisten opiskelijoiden kokonaistyytyväisyys opiskelukokemukseensa Lapin yliopistossa oli yksi Suomen parhaita ja kansainvälisestikin erittäin korkea.

International Student Barometer -kyselyyn vastasi lähes 165 000 kansainvälistä opiskelijaa yhteensä 182 korkeakoulussa ympäri maailman. Kysely toteutettiin 18 maassa viime vuoden lopulla.

Ulkomaalaisille opiskelijoille keskeisimpiä syitä hakeutua Lapin yliopistoon opiskelemaan olivat opetus- ja kurssitarjonta sekä tutkinnon laatu. Kyselyyn vastanneista 84 prosenttia suosittelisi Lapin yliopistoa muille opiskelemaan hakeville.

Lapin yliopiston kansainväliset opiskelijat olivat koko kyselyn tyytyväisimpiä opetusryhmien kokoon, mikä tukee aiempaa palautetta pienuudesta Lapin yliopiston vahvuutena. Monikulttuurisuuden ja kielen oppimisen tuen osalta Lapin yliopiston kansainväliset opiskelijat olivat tyytyväisempiä kuin opiskelijat muissa yliopistoissa, ja vastaanottoprosessiin sekä muihin opiskelun tukipalveluihin he olivat erittäin tyytyväisiä.

Lapin yliopiston kansainvälisyys ja yhteisöllisyys näkyvät kyselyn tuloksissa muun muassa kontaktien luomisen helppoudessa. Näillä mittareilla Lapin yliopisto sijoittuu aivan koko kyselyn kärkipäähän. Myös opiskelukokemuksen turvallisuudessa ja kampusviihtyvyydessä Lapin yliopisto menestyy erinomaisesti. Kysyttäessä sijainnin merkitystä opiskelupaikan valinnassa korostuvat Lapin yliopiston osalta arktisuus, luonto sekä mahdollisuus erilaiseen kokemukseen opiskelukavereihin nähden.

Suomessa ISB-kyselytutkimus suoritettiin 14 korkeakoulussa loka–joulukuussa 2014, ja siihen vastasi 6 339 kansainvälistä opiskelijaa. Lapin yliopistossa kysely lähetettiin 259 opiskelijalle, joista 153 opiskelijaa eli 59 prosenttia vastasi kyselyyn. Kyselyn toteutti koulutusalan konsulttiyritys i-graduate.
Opiskelijoilta kysyttiin muun muassa tyytyväisyyttä opiskeluun ja tukipalveluihin sekä asumiseen ja elämiseen opiskelupaikkakunnalla. Tarkoituksena on mitata, vastaako yliopisto opiskelijan odotuksia ja ovatko opiskelijat olleet tyytyväisiä kokemukseensa.

Lapin yliopiston osalta kehittämiskohteiksi nousivat kurssiorganisointiin liittyvät tekijät, työllistymismahdollisuudet sekä liikenneyhteydet yliopistolle.

– Kyselyllä on merkittävä rooli kansainvälisten opiskeluprosessien kehittämisessä ja se on osa Lapin yliopiston laatutyötä. Kyselyn tulosten analysointi ja kehittämisen toimenpiteet määritellään ja toteutetaan yhteistyössä tiedekuntien, yksiköiden ja ylioppilaskunnan kanssa, kertoo kansainvälisten opiskelijapalveluiden päällikkö Jaana Severidt.

Lapin yliopistossa opiskeli viime vuonna 93 kansainvälistä perustutkinto-opiskelijaa ja 50 kansainvälistä jatkotutkinto-opiskelijaa. Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi Lapin yliopistossa opiskeli viime vuonna 244 kansainvälistä vaihto-opiskelijaa yhden tai kahden lukukauden ajan. Ensi syksynä alkavien kansainvälisten maisteriohjelmien hakijamäärä kasvoi 13 prosentilla viime vuodesta. Hakemuksia tuli yhteensä 212 kaikkiaan 47 maasta, ja hakijoiden joukossa oli useita entisiä Lapin yliopiston vaihto-opiskelijoita.


Lisätietoja:

Jaana Severidt
Kansainvälisten opiskelijapalveluiden päällikkö
Lapin yliopisto
p. 040 772 6510
jaana.severidt(at)ulapland.fi


LaY/Viestintä/PS