Uutiset 2015

Julkaisut: 25 vuotta kuvataidekasvatusta Lapin yliopistossa

7.12.2015

Professori Mirja Hiltusen, yliopisto-opettaja Elina Härkösen ja professori Timo Jokelan toimittama uusi kirja käsittelee taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen kehittymistä neljännesvuosisadan aikana alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi ja arvostetuksi toimijaksi kuvataidekasvatuksen kentälle

Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen 25-vuotisjuhlajulkaisu on moniääninen kertomus kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman synnystä, kehittymisestä, vakiintumisesta ja tulevaisuudesta niin yliopistomaailman toimijana kuin alueellisena ja kansainvälisenä vaikuttajana. Henkilökunnan ja alumnien kertomukset hahmottelevat kuvia koulutusohjelman alkuajoista ja nykypäivästä.

Alumnien puheenvuoroista välittyvät vahvasti muistot ja kokemukset opiskeluajoita sekä pohdinnat opiskelun kuvataideopettajan työhön antamista valmiuksista. Henkilökunnan puheenvuorot tuovat puolestaan esille koulutusohjelman tieteellisen, taiteellisen ja pedagogisen perustan rakentumisen vaiheita ja suunnan valintoja. Pienestä pohjoisesta yksiköstä on neljännesvuosisadan aikana kehittynyt alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu toimija kuvataidekasvatuksen kentälle.

Mirja Hiltunen; Elina Härkönen; Timo Jokela (toim.) 2015:
25 VUOTTA KUVATAIDEKASVATUSTA Lapin yliopistossa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C, Katsauksia ja puheenvuoroja 48.

Verkkokirjakauppa


Lisätietoja:
Mirja Hiltunen,
Professori, kuvataidekasvatus
mirja.hiltunen (at) ulapland.fi
+358 05 5408 884

LaY/Viestintä