Uutiset 2015

Väitös: Audiovisuaalinen installaatio antaa näkyvän tilan globalisaation eriarvoistaville ilmiöille

20.4.2015

Kuvataiteilija, TaM Minna Rainio antaa väitöstutkimuksessaan audiovisuaalisen ja tilallisen muodon globalisaation eriarvoistaville ilmiöille. Hän käsittelee väitöstutkimuksessaan siirtolaisuutta, pakolaisuutta ja prostituutioon kohdistuvaa naiskauppaa taideteosten ja kirjoitetun tutkimuksen keinoin.

Minna-Rainio-web.jpg
Kuva: Mark Roberts

Siirtolaisuus ja pakolaisuus ovat ilmiöitä, jotka horjuttavat perinteisiä käsityksiä kansallisvaltioista, kansallisista identiteeteistä ja kuulumisesta. Minna Rainio käsittelee väitöskirjassaan globalisaatioon ja muuttoliikkeisiin liittyviä rajanylityksiä sekä kuulumisen ja ulossulkemisen prosesseja taideteosten ja kirjoitetun tutkimuksen keinoin. Samalla hän pohtii, miten taide voi osallistua yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun globaalista eriarvoisuudesta eettisesti kestävällä tavalla.

Väitöstutkimukseen kuuluva taiteellinen osa koostuu kolmesta liikkuvan kuvan installaatiosta, jotka Rainio on toteuttanut yhdessä kuvataiteilija Mark Robertsin kanssa. Kohtaamiskulmia (2006) kertoo Suomessa asuvien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kokemuksista ja Kahdeksan huonetta (2008) käsittelee kansainväliseen prostituutioon liittyvää naiskauppaa. Installaatiossa Maamme/Vårt Land (2012) ulkomaalaissyntyiset Suomen kansalaiset laulavat Maamme-laulun. Teokset ovat olleet esillä lukuisissa näyttelyissä Suomessa, Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa.


Globalisaation varjoisat huoneet

Minna Rainion väitöstutkimus tarkentuu paikkoihin, jotka hän on nimennyt globalisaation varjoisiksi huoneiksi. Huoneet ilmentävät rajoja, valtaa, kuulumista ja ulossulkemista. Ne ovat kulttuurisia ja psyykkisiä välitiloja, joita kuvaavat epävarmuus, väliaikaisuus ja odottaminen:

– Globalisaation varjoisia huoneita ovat muun muassa Kohtaamiskulmia-installaatiossa kuvatut rajavartioasemien ja poliisiasemien haastatteluhuoneet, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset ja maahanmuuttovirasto, joiden huoneissa käydään jatkuvaa rajanvetoa siitä, kuka otetaan sisälle suomalaiseen yhteiskuntaan ja kuka suljetaan sen ulkopuolelle, Rainio kuvailee.

Kahdeksan huonetta -teoksessa globaalin maailman eriarvoistavat taloudelliset ja sukupuolittuneet valtasuhteet materialisoituvat ja tulevat iholle, kun arkisissa hotellihuoneissa käydään kauppaa naisten kehoilla. Maamme/Vårt Land -installaatio on puolestaan eräänlainen diasporatila, jossa erilaiset suomalaisuudet ja niihin liittyvät kulttuurit, etnisyydet ja sosiaaliset suhteet risteytyvät ja kohtaavat.


Kirjoitettu tutkimus ja taideteokset täydentävät toisiaan

Minna Rainio kutsuu liikkuvan kuvan installaatioita tutkimuksessaan audiovisuaaliseksi kulttuurintutkimukseksi tilallisessa muodossa.

– Teokset tulkitsevat yhteiskunnallisia ilmiöitä omilla menetelmillään, joihin kuuluvat liikkuvan kuvan visuaalisuus, kerronnallisuus ja ääni sekä installaation tilallisuus, Rainio kertoo.

Väitöskirjan kirjoitettu tutkimusosa on lähtökohdiltaan tieteidenvälinen, ja se sijoittuu kulttuurintutkimuksen kenttään. Kirjoitettu tutkimusosa syventää, käsitteellistää ja kielellistää taideteosten esille tuomia yhteiskunnallisia kysymyksiä ja liittää teokset laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Kirjoitettu tutkimus ja taideteokset kulkevat väitöskirjassa rinnakkain, dialogissa ja toinen toistaan täydentäen.

– Taiteen ja tutkimuksen rajapinnalla – käsitteellisen ajattelun ja kokemuksellisen aistihavainnon risteyskohdassa – voi syntyä uusia todellisuuden kohtaamisen tapoja, jotka voivat tehdä näkyväksi yhteiskunnallisia epäkohtia poliittisella tavalla ja toisaalta mahdollistaa toisten ihmisten kokemusten eettisen kohtaamisen, Rainio sanoo.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

TaM Minna Rainion väitös Globalisaation varjoisat huoneet. Kuulumisen ja ulossulkemisen tilat rajanylityksiä käsittelevissä liikkuvan kuvan installaatioissa tarkastetaan taiteiden tiedekunnassa lauantaina 25. huhtikuuta 2015 kello 12.00 alkaen Lapin yliopiston luentosalissa 2, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä toimii FT, dosentti, akatemiatutkija Tutta Palin Turun yliopistosta ja kustoksena professori Marja Tuominen Lapin yliopistosta. Rainion väitöskirjatyöhön liittyy taiteellinen osio, jonka taltiointi on nähtävissä väitöspäivänä kello 9–12 luentosalissa 2. Tervetuloa!


Tietoja väittelijästä:

TaM Minna Rainio (s. 05.11.1974 Kangasalalla) on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1993 Helsingin kuvataidelukiosta. Hän on suorittanut vuonna 1999 ylemmän Bachelor of Arts -tutkinnon The Surrey Institute of Art & Design University Collegesta ja taiteen maisterin tutkinnon vuonna 2004 Lapin yliopistosta.

Rainio on työskennellyt vuosina 2006–2008 tutkijana Taideteollisen Korkeakoulun koordinoimassa valtakunnallisessa audiovisuaalisen alan Elomedia-tutkijakoulussa. Vuosina 2009–2011 hän toimi valokuvataiteen vierailevana professorina Minnesotan yliopistossa ja vuosina 2012–2013 kuvallisen viestinnän yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa.


Lisätietoja:

Minna Rainio
p. 040 721 5215
minnarainio(at)gmail.com
www.rainioroberts.com

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi.


Julkaisun tiedot:

Minna Rainio: Globalisaation varjoisat huoneet. Kuulumisen ja ulossulkemisen tilat rajanylityksiä käsittelevissä liikkuvan kuvan installaatioissa. Acta Universitatis Lapponiensis 300. ISBN 978-952-484-813-8. ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 168. ISBN (pdf) 978-952-484-814-5. ISSN (pdf) 1796-6310.


LaY/Viestintä/RJ